Excel SUMX2PY2 Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SUMX2PY2 formülünün Türkçe karışılığı TOPX2AY2 formülüdür.

Aşağıda TOPX2AY2 fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İki dizide, karşılık gelen değerlerin karelerin toplamının toplamını verir. Karelerin toplamının toplamı, istatistik hesaplamalarında çok sık kullanılan bir terimdir.

TOPX2AY2 (SUMX2PY2) Formülü Kullanımı

 TOPX2AY2 (dizi_x, dizi_y) 

TOPX2AY2 fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi_x   - Girilmesi Zorunludur : İlk dizi ya da değer aralığıdır.
  • Dizi_y   - Girilmesi Zorunludur : İkinci dizi ya da değer aralığıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Dizi_x ve dizi_y ayrı sayıda değere sahipseler, TOPX2AY2 fonksiyonu #YOK hata değeri verir.
  • Karelerin toplamının toplamı denklemi aşağıdaki gibidir:

    Denklem

Örnek

A B
Birinci dizi İkinci dizi
26
35
911
17
85
74
54
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPX2AY2 (A2:A8;B2:B8)Yukarıdaki iki dizinin karelerinin toplamının toplamı (521)
=TOPX2AY2 ({2;3;9;1;8;7;5};{6;5;11;7;5;4;4})İki dizi sabitinin karelerinin toplamının toplamı (521)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft