Excel SUMXMY2 Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SUMXMY2 formülünün Türkçe karışılığı TOPXEY2 formülüdür.

Aşağıda TOPXEY2 fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir.

TOPXEY2 (SUMXMY2) Formülü Kullanımı

 TOPXEY2 (dizi_x, dizi_y) 

TOPXEY2 fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi_x   - Girilmesi Zorunludur : İlk dizi ya da değer aralığıdır.
  • Dizi_y   - Girilmesi Zorunludur : İkinci dizi ya da değer aralığıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Dizi_x ve dizi_y ayrı sayıda değere sahipse, TOPXEY2 fonksiyonu #YOK hata değeri verir.
  • Farkların kareleri toplamı denklemi aşağıdaki gibidir:

    Denklem

Örnek

A B
Birinci dizi İkinci dizi
26
35
911
17
85
74
54
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPXEY2 (A2:A8;B2:B8)Yukarıdaki iki dizinin farkı karelerinin toplamı (79)
=TOPXEY2 ({2;3;9;1;8;7;5};{6;5;11;7;5;4;4})Yukarıdaki iki dizi sabitinin farkı karelerinin toplamı (79)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft