Excel SYD Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SYD formülünün Türkçe karışılığı YAT formülüdür.

Aşağıda YAT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir malın belirtilen dönem için toplam amortismanını verir.

YAT (SYD) Formülü Kullanımı

 YAT (maliyet, hurda, ömür, dönem) 

YAT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Maliyet   - Girilmesi Zorunludur : Malın ilk maliyetidir.
  • Hurda   - Girilmesi Zorunludur : Amortisman sonundaki değerdir (malın hurda değeri de denir) .
  • Ömür   - Girilmesi Zorunludur : Malın amorti edildiği dönem sayısıdır (malın yararlı ömrü de denir) .
  • Dönem   - Girilmesi Zorunludur : Bir dönemdir ve ömürle aynı birimi kullanması gerekir.

Bazı Uyarılar

YAT aşağıdaki gibi hesaplanır:

Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
30.000İlk maliyet
7.500Hurda değeri
10Yıl cinsinden en uzun kullanım ömrü
Formül Açıklama (Sonuç)
=YAT (A2;A3;A4;1)İlk yıl için yıllık amortisman payı (4.090,91)
=YAT (A2;A3;A4;10)Onuncu yıl için yıllık amortisman payı (409,09)

  • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft