Excel T.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce T.DIST formülünün Türkçe karışılığı T.DAĞ formülüdür.

T dağılımı. T dağılımı küçük örnekleme veri kümelerinin varsayım testinde kullanılır. T dağılımının kritik değerlerinin bir tablosu yerine bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

T.DAĞ (T.DIST ) Formülü Kullanımı

 T.DAĞ (x,serb_derecesi, kümülatif) 

T.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın değerlendirildiği sayısal değerdir.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Serbestlik derecesi sayısını gösteren bir tamsayıdır.
  • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlev biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU olursa, T.DAĞ kümülatif dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ olursa, olasılık yoğunluğu fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, T.DAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Serb_derecesi < 1 ise, T.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • X < 0 ise, T.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft