Excel T.INV.2T  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce T.INV.2T formülünün Türkçe karışılığı T.TERS.2K formülüdür.

T dağılımının iki kuyruklu tersini verir.

Sözdizimi

 T.TERS.2K (olasılık,serb_derecesi) 

F.TERS.2K fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Student t dağılımıyla ilişkili olasılıktır.
 • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Dağılımı niteleyen serbestlik derecelerinin sayısıdır.

Bazı Uyarılar

 • Sayısal olmayan değişken varsa, T.TERS.2K fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Olasılık <= 0 veya olasılık > 1 ise, T.TERS.2K fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Serb_derecesi, tamsayı değilse fazlalıkları atılır.
 • Serb_derecesi < 1 ise, T.TERS.2K fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • T.TERS.2K, P (|X| > t) = olasılık olarak t değerini verir; burada X, t-dağılımını izleyen rastgele bir değişkendir ve P (|X| > t) = P (X < -t veya X > t) .
 • Tek kuyruklu bir t değeri 2*olasılıkla yer değiştirerek verilebilir. 0,05'lik bir olasılık ve 10 serbestlik derecesi için 2,28139 veren T.TERS.2K (0,05;10) ile iki kuyruklu değer hesaplanır. Aynı olasılık ve serbestlik derecesi için tek kuyruklu değer, 1,812462 veren T.TERS.2K (2*0,05;10) ile hesaplanabilir.

  Bir olasılık değeri verildiğinde, T.TERS.2K, T.DAĞ.2K (x; serb_derecesi, 2) = olasılık şeklinde x değerini arar. Bu nedenle, T.TERS.2K'nin duyarlığı T.DAĞ.2K'nin duyarlığına bağlıdır.

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,546449İki uçlu t-dağılımıyla ilişkili olasılık
60Serbestlik derecesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=T.TERS.2K (A2,A3)Yukarıdaki koşullar için Student t dağılımının t değeri (0,117685)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft