Excel T.INV  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce T.INV formülünün Türkçe karışılığı T.TERS formülüdür.

T dağılımının sol kuyruklu tersini verir.

T.TERS (T.INV ) Formülü Kullanımı

 T.TERS (olasılık,serb_derecesi) 

T.TERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Student t dağılımıyla ilişkili olasılıktır.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Dağılımı niteleyen serbestlik derecelerinin sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan değişken varsa, T.TERS. fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Olasılık <= 0 veya olasılık > 1 ise, T.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi, tamsayı değilse fazlalıkları atılır.
  • Serb_derecesi < 1 ise, T.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft