Excel T.TEST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce T.TEST formülünün Türkçe karışılığı T.TEST formülüdür.

Student t-Testi ile ilişkili olasılığı verir. Aynı ortalamaya sahip iki önemli popülasyondan, iki örneğin alınma olasılığını belirlemek için T.TEST fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

T.TEST (T.TEST ) Formülü Kullanımı

 T.TEST (dizi1,dizi2,uçlar,tür) 

T.TEST fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi1 - Girilmesi Zorunludur : Birinci veri kümesidir.
  • Dizi2 - Girilmesi Zorunludur : İkinci veri kümesidir.
  • Uçlar - Girilmesi Zorunludur : Dağılım kuyruklarının sayısını belirler. Yazı_say = 1 ise, T.TEST tek kuyruklu dağılımı kullanır. Yazı_say = 2 ise, T.TEST iki kuyruklu dağılımı kullanır.
  • Tür - Girilmesi Zorunludur : Gerçekleşecek t-Testi türüdür.

Parametreler

Tür eşitse Bu sınama gerçekleşir
1Eşleştirilmiş
2İki örnekli eşit varyans (homoscedastic)
3İki örnekli eşit olmayan varyans (heteroscedastic)

Bazı Uyarılar

  • Dizi1 ve dizi2 farklı sayıda veri noktasına sahipse ve tip = 1 (eşleştirilmiş) ise, T.TEST fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
  • Uçlar ve tür değişken/leri, kesirli kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülür.
  • Yazı_say veya tür sayısal değilse, T.TEST fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Yazı_say 1 veya 2 dışında bir sayıysa, T.TEST fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • T.TEST, negatif olmayan bir t-istatistik değerini hesaplamak için dizi1 ve dizi2'deki verileri kullanır. Yazı_say=1 ise, dizi1 ve dizi2'nin aynı ortalamaya sahip popülasyonların örnekleri olduğu varsayımı ile, daha yüksek bir t-istatistik değeri olasılığını verir. Yazı_say=2 olduğunda T.TEST'in verdiği değer, yazı_say=1 olduğunda verilen değerin iki katıdır ve "aynı popülasyon ortalaması" varsayımı ile, daha yüksek bir mutlak t-istatistik değeri olasılığına karşılık gelir.

Örnek

A B
Veri 1 Veri 2
36
419
53
82
914
14
25
417
51
Formül Açıklama (Sonuç)
=T.TEST (A2:A10,B2:B10,2,1)İki uçlu dağılım içeren eşleştirilmiş Student t-testiyle ilişkili olasılık (0,196016)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft