Excel TANH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TANH formülünün Türkçe karışılığı TANH formülüdür.

Aşağıda TANH fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir.

TANH (TANH) Formülü Kullanımı

 TANH (sayı) 

TANH fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Gerçek sayılardır.

Uyarı

Hiperbolik tanjantın formülü aşağıdaki gibidir:

Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=TANH (-2)-2'nin hiperbolik tanjantı (-0,96403)
=TANH (0)0'ın hiperbolik tanjantı (0)
=TANH (0,5)0,5'in hiperbolik tanjantı (0,462117)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft