Excel TBILLEQ Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TBILLEQ formülünün Türkçe karışılığı HTAHEŞ formülüdür.

Aşağıda HTAHEŞ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Hazine bonosu için bono eşdeğer verimi verir.

HTAHEŞ (TBILLEQ) Formülü Kullanımı

 HTAHEŞ (düzenleme, vade, indirim) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

HTAHEŞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Hazine bonosu düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, Hazine bonosunun piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
  • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Hazine bonosunun vade tarihidir. Vade tarihi hazine bonosunun bitiş tarihidir.
  • İndirim   - Girilmesi Zorunludur : Hazine bonosunun indirim oranıdır.

Bazı Uyarılar

  • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
  • Düzenleme ve vade tamsayılara dönüştürülür.
  • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, HTAHEŞ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • İndirim ≤ 0 ise, HTAHEŞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Düzenleme > vade veya vade düzenlemeden bir yıldan daha uzun bir süreyse, HTAHEŞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • HTAHEŞ şöyle hesaplanır: HTAHEŞ = (365 x oran) / (360- (oran x GKV) ); burada GKV 360 günlük yıl temelinde hesaplanan düzenleme tarihi ile vade tarihi arasındaki günlerin sayısıdır.

Örnek

A B
Veri Açıklama
31 Mart 2008Düzenleme tarihi
1 Haziran 2008Vade tarihi
%9,14İndirim oranı yüzdesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=HTAHEŞ (A2;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre hazine bonosu için bono eşdeğer verimi (0,094151 veya %9,42)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


  • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft