Excel TBILLPRICE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TBILLPRICE formülünün Türkçe karışılığı HTAHDEĞER formülüdür.

Aşağıda HTAHDEĞER fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir.

HTAHDEĞER (TBILLPRICE) Formülü Kullanımı

 HTAHDEĞER (düzenleme, vade, indirim) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

HTAHDEĞER fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Hazine bonosu düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, Hazine bonosunun piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Hazine bonosunun vade tarihidir. Vade tarihi hazine bonosunun bitiş tarihidir.
 • İndirim   - Girilmesi Zorunludur : Hazine bonosunun indirim oranıdır.

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme ve vade tamsayılara dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, HTAHDEĞER fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • İndirim ≤ 0 ise, HTAHDEĞER fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme > vade veya vade düzenlemeden bir yıldan daha uzun süre sonraysa, HTAHDEĞER fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • HTAHDEĞER aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • GKV = Düzenleme tarihinden bir takvim yılından daha uzun bir süre sonra olan vade tarihleri dışarıda kalmak üzere, hesap görmeden vadeye kadar olan günlerin sayısı.

Örnek

A B
Veri Açıklama
31 Mart 2008Düzenleme tarihi
1 Haziran 2008Vade tarihi
%9İndirim oranı yüzdesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=HTAHDEĞER (A2;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre Hazine bonosunun fiyatı (98,45)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft