Excel TBILLYIELD Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TBILLYIELD formülünün Türkçe karışılığı HTAHÖDEME formülüdür.

Aşağıda HTAHÖDEME fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Hazine bonosu getirisini verir.

HTAHÖDEME (TBILLYIELD) Formülü Kullanımı

 HTAHÖDEME (düzenleme, vade, ücret) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

HTAHÖDEME fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Hazine bonosu düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, Hazine bonosunun piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Hazine bonosunun vade tarihidir. Vade tarihi hazine bonosunun bitiş tarihidir.
 • Ücret   - Girilmesi Zorunludur : Hazine bonosunun 100 TL'lik nominal değeri için fiyatıdır.

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme ve vade tamsayılara dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, HTAHÖDEME fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Ücret ≤ 0 ise, HTAHÖDEME fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme ≥ vade veya vade düzenlemeden bir yıl daha uzun bir süreyse, HTAHÖDEME fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • HTAHÖDEME aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • GKV = Düzenleme tarihinden bir takvim yılından daha uzun bir süre sonra olan vade tarihleri dışarıda kalmak üzere, düzenlemeden vadeye kadar olan günlerin sayısı.

Örnek

A B
Veri Açıklama
31 Mart 2008Düzenleme tarihi
1 Haziran 2008Vade tarihi
98,45100 TL nominal değer başına fiyat
Formül Açıklama (Sonuç)
=HTAHÖDEME (A2;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre hazine bonosunun getirisi (yüzde 0,091417 veya 9,1417)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft