Excel TDIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TDIST formülünün Türkçe karışılığı TDAĞ formülüdür.

Yüzdelik Noktaları hesaplanan t'nin hesaplanmış değeri sayısal değer (x) olduğunda Student t dağılımına ilişkin Yüzdelik Noktaları (olasılık) verir. T dağılımı küçük örnekleme veri kümelerinin varsayım testinde kullanılır. T dağılımının kritik değerlerinin bir tablosu yerine bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. T.DAĞ.2K fonksiyonu ve T.DAĞ.SAĞK fonksiyonu.

TDAĞ (TDIST) Formülü Kullanımı

 TDAĞ (x,serb_derecesi,yazı_say) 

TDAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın değerlendirildiği sayısal değerdir.
  • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Serbestlik derecesi sayısını gösteren bir tamsayıdır.
  • Yazı_say - Girilmesi Zorunludur : Kuyrukların vereceği dağılımın sayısını belirtir. Yazı_say = 1 ise, TDAĞ tek kuyruklu dağılımı verir. Yazı_say = 2, TDAĞ fonksiyonu iki kuyruklu dağılımı verir.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, TDAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Serb_derecesi < 1 ise, TDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Serb_der ve yazı_say değişken/leri kesirli kısımları atılarak tamsayıya çevrilir.
  • Yazı_say 1 veya 2 dışında bir değerse, TDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • X < 0 ise, TDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Yazı_say = 1 ise, TDAĞ, TDAĞ = P ( X>x ) olarak hesaplanır; burada X, t-dağılımını izleyen rastgele bir değişkendir. Yazı_say = 2 ise, TDAĞ, TDAĞ = P (|X| > x) = P (X > x veya X < -x) olarak hesaplanır.
  • x < 0 olmasına izin verilmediğinden, x < 0 olduğunda TDAĞ kullanmak için TDAĞ (-x;sd;1) = 1 – TDAĞ (x;sd;1) = P (X > -x) ve TDAĞ (-x;sd;2) = TDAĞ (x;sd;2) = P (|X| > x) olduğunu unutmayın.

Örnek

A B
Veri Açıklama
1,959999998Dağılımın değerlendirildiği değer
60Serbestlik derecesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=TDAĞ (A2;A3;2)İki t dağılımı (0,054644927 veya yüzde 5,46)
=TDAĞ (A2;A3;1)Bir t dağılımı (0,027322464 veya yüzde 2,73)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


Kaynak:Microsoft