Excel TIME Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TIME formülünün Türkçe karışılığı ZAMAN formülüdür.

Aşağıda ZAMAN fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Belirli bir zamanın ondalık sayısını verir. Hücre biçimi fonksiyon girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir.

ZAMAN fonksiyonunun verdiği ondalık sayı, 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı gösteren 0 (sıfır) ile 0,99999999 arasındaki değerdir.

ZAMAN (TIME) Formülü Kullanımı

 ZAMAN (saat, dakika, saniye) 

ZAMAN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Saat   - Girilmesi Zorunludur : Saati temsil eden 0 (sıfır) ile 32767 arasında bir sayıdır. 23'ten büyük bir değer verilirse 24'e bölünür ve kalanı saat değeri kabul edilir. Örneğin, ZAMAN (27;0;0) = ZAMAN (3;0;0) = ,125 veya 3:00 AM.
  • Dakika   - Girilmesi Zorunludur : Dakikayı temsil eden 0 ile 32767 arasında bir sayıdır. 59'dan büyük bir değer verilirse, saat ve dakikaya dönüştürülür. Örneğin, ZAMAN (0;750;0) = ZAMAN (12;30;0) = 0,023148 veya 12:30 PM.
  • Saniye   - Girilmesi Zorunludur : Saniyeyi temsil eden 0 ile 32767 arasında bir sayıdır. 59'dan büyük bir değer verilirse, saat, dakika ve saniyeye dönüştürülür. Örneğin, ZAMAN (0;0;2000) = ZAMAN (0;33;22) = 0,520833 veya 12:33:20 AM.

Uyarı

Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı tarih sistemleri kullanır. Zaman değerleri tarih değerinin bir parçasıdır ve ondalık bir sayıyla gösterilir (örneğin, 12:00 günün ortası olduğundan 0,5 ile gösterilir) .

Örnek

A B C
Saat Dakika Saniye
1200
164810
Formül Açıklama (Sonuç)
=ZAMAN (A2;B2;C2)Yukarıdaki ilk zaman değeri için günün bölümünü ondalık sayı olarak gösterir (0,5)
=ZAMAN (A3;B3;C3)Yukarıdaki ikinci zaman değeri için günün bölümünü ondalık sayı olarak gösterir (0,700115741)

Not Sayıyı saat olarak görmek için, hücreyi seçip Giriş sekmesinde, Sayı grubunda Sayı Biçimi 'nin yanındaki oku, ardından da Saat 'i tıklatın.


  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft