Excel TIMEVALUE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TIMEVALUE formülünün Türkçe karışılığı ZAMANSAYISI formülüdür.

Aşağıda ZAMANSAYISI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir metin dizesiyle gösterilen zamanı ondalık sayı halinde verir. Ondalık sayı, 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı gösteren 0 - 0,99999999 arasındaki değerdir.

ZAMANSAYISI (TIMEVALUE) Formülü Kullanımı

 ZAMANSAYISI (zaman_metni) 

ZAMANSAYISI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Zaman_metni   - Girilmesi Zorunludur : Microsoft Excel'in yerleşik zaman biçimlerinden birinde zamanı gösteren bir metin dizesidir. Örneğin, zamanı gösteren tırnak içindeki "6:45 PM" ve "18:45" metin dizeleri.

Bazı Uyarılar

  • Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz.
  • Windows için Excel ve Macintosh için Excel varsayılan olarak farklı tarih sistemleri kullanır. Zaman değerleri tarih değerinin bir parçasıdır ve ondalık bir sayıyla gösterilir (örneğin, 12:00 günün ortası olduğundan 0,5 ile gösterilir) .

Örnek

A B
FormülAçıklama (Sonuç)
=ZAMANSAYISI ("2:24")Günün bölümünün zaman için ondalık sayı olarak gösterimi (0,1)
=ZAMANSAYISI ("22 Ağustos 2008 6:35")Günün bölümünün zaman için ondalık sayı olarak gösterimi (0,274305556)

Not Sayıyı saat olarak görmek için, hücreyi seçip Giriş sekmesinde, Sayı grubunda Sayı Biçimi 'nin yanındaki oku, ardından da Saat 'i tıklatın.


  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft