Excel TINV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TINV formülünün Türkçe karışılığı TTERS formülüdür.

T dağılımının iki kuyruklu tersini verir.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. T.TERS.2K fonksiyonu veya T.TERS fonksiyonu.

TTERS (TINV) Formülü Kullanımı

 TTERS (olasılık,serb_derecesi) 

TTERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : İki kuyruklu t dağılımıyla ilişkili olasılıktır.
 • Serb_derecesi - Girilmesi Zorunludur : Dağılımı niteleyen serbestlik derecelerinin sayısıdır.

Bazı Uyarılar

 • Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, TTERS fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Olasılık <= 0 ise veya olasılık > 1 ise, TTERS fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Serb_derecesi, tamsayı değilse fazlalıkları atılır.
 • Serb_derecesi < 1 ise, TTERS fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • TTERS, P (|X| > t) = olasılık olarak t değerini verir; burada X, t-dağılımını izleyen rastgele bir değişkendir ve P (|X| > t) = P (X < -t veya X > t) .
 • Tek uçlu bir t değeri 2*olasılıkla yer değiştirerek verilebilir. 0,05'lik bir olasılık ve 10 serbestlik derecesi için 2,28139 veren TTERS (0,05;10) ile iki uçlu değer hesaplanır. Aynı olasılık ve serbestlik derecesi için tek uçlu değer, 1,812462 veren TTERS (2*0,05;10) ile hesaplanabilir.

  Not Bazı tablolarda olasılık (1-p) olarak tanımlanır.

  Olasılık değeri verildiğinde, TTERS, TDAĞ (x; serb_derecesi; 2) = olasılık şeklinde x değerini arar. Bu nedenle, TTERS'in duyarlığı TDAĞ'ın duyarlığına bağlıdır. TTERS yinelemeli bir arama tekniği kullanır. Arama 100 yinelemeden sonra yakınsamazsa, işlev #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,054644927İki uçlu t-dağılımıyla ilişkili olasılık
60Serbestlik derecesi
Formül Açıklama (Sonuç)
=TTERS (A2;A3)Yukarıdaki koşullar için t-dağılımının t değeri (1,959999998)

Kaynak:Microsoft