Excel TODAY Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TODAY formülünün Türkçe karışılığı BUGÜN formülüdür.

Aşağıda BUGÜN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Geçerli tarihin seri sayısını verir. Seri sayısı, Excel'in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. Hücre biçimi fonksiyonu girilmeden önce Genel ise, Excel hücre biçimini Tarih olarak değiştirir. Seri numarasını görmek istiyorsanız, hücre biçimini Genel veya Sayı yapmalısınız.

Çalışma kitabını ne zaman açarsanız açın nda günün tarihinin görüntülenmesi gerekiyorsa BUGÜN fonksiyonu yararlı olur. Aralıkları hesaplamak için de yararlıdır. Örneğin, birinin 1963'te doğduğunu biliyorsanız, aşağıdaki formülü kullanarak bu yılki doğum günü itibarıyla kişinin yaşını bulabilirsiniz:

=YIL (BUGÜN () ) -1963

Bu formülde, geçerli yılı almak için BUGÜN fonksiyonu YIL fonksiyonunun değişkeni olarak kullanılır ve sonra bundan 1963 çıkarılarak kişinin yaşı bulunur.

Not BUGÜN fonksiyonu tarihi beklediğiniz gibi güncelleştirmiyorsa, çalışma kitabı veya nın ne zaman yeniden hesaplanacağını denetleyen ayarları değiştirmeniz gerekebilir. Dosya sekmesinde Seçenekler 'i tıklatıp, Hesaplama seçenekleri altında Formüller kategorisinde Otomatik 'in seçili olduğundan emin olun.

BUGÜN (TODAY) Formülü Kullanımı

 BUGÜN () 

BUGÜN fonksiyonunun sözdiziminde değişken yoktur.

Not Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.447 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.

Örnek

A B
Formül Açıklama
=BUGÜN ()Günün tarihini verir.
=BUGÜN () +5Günün tarihinden 5 gün sonrasını verir. Örneğin, günün tarihi 1/1/2008 olduğunda, bu formül 6/1/2008'i verir.
=TARİHSAYISI ("1/1/2030") -BUGÜN ()Bugünün tarihiyle 1/1/2030 arasındaki gün sayısını verir. Sonucun doğru görüntülenmesi için A4 hücresinin Genel veya Sayı olarak biçimlendirilmesi gerektiğini unutmayın.
=GÜN (BUGÜN () )Bugünün ayın hangi günü (1 - 31) olduğunu gösterir.
=AY (BUGÜN () )Yılın hangi ayında olduğunuzu (1 - 12) gösterir. Örneğin Mayıs ayındaysanız, bu formül 5 değerini verir.

  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft