Excel TRANSPOSE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TRANSPOSE formülünün Türkçe karışılığı DEVRİK_DÖNÜŞÜM formülüdür.

Aşağıda DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonu dikey bir hücre aralığını yatay aralığa (veya tersine) dönüştürür. DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonu, kaynak aralıktaki (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) satırlarla aynı sayıda sütunu ve sütunlarla aynı sayıda satırı olan bir aralığa dizi formülü (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) olarak girilmelidir. DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonunu, ndaki bir dizi veya aralığın dikey ve yatay yönlendirmesini değiştirmek için kullanabilirsiniz.

DEVRİK_DÖNÜŞÜM (TRANSPOSE) Formülü Kullanımı

 DEVRİK_DÖNÜŞÜM (dizi) 

DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken bulunur:

  • dizi   - Girilmesi Zorunludur : Çalışma sayfasında ters yerleştirmek dizi veya hücre aralığı. Dizinin ters yerleşimini oluşturmak için, dizideki ilk satır yeni dizinin ilk sütunu, ikinci satır yeni dizinin ikinci sütunu, vb. olarak kullanılır.

Örnek

Örnek 1

A B C
Veri Veri Veri
123
Formül Açıklama Sonuç
=DEVRİK_DÖNÜŞÜM ($A$2:$C$2)İlk sütundaki değer1
İkinci sütundaki değer2
Üçüncü sütundaki değer3

Önemli DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonunun beklendiği gibi çalışması için, örnekte gösterilen formül bir dizi formülü olarak girilmelidir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresinden başlayarak A4:A6 aralığını seçin. F2 tuşuna ve sonra CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, yalnızca 1 sonucunu verir.

Örnek 2

DOT gibi bazı işlevler yatay diziler verir. DOT fonksiyonu, bir çizginin eğimi ile çizginin Y eksenini kestiği noktayı içeren yatay bir dizi elde etmenizi sağlar. Aşağıdaki formül, DOT fonksiyonuyle elde edilen eğim ve Y kesme noktası değerlerinin dikey dizisini verir.

A B C
Bilinen y Bilinen x
10
94
52
73
Formül Açıklama Sonuç
=DEVRİK_DÖNÜŞÜM (DOT (A2:A5,B2:B5,,YANLIŞ) )Eğim2
Y kesme noktası1

Önemli DEVRİK_DÖNÜŞÜM fonksiyonunun beklendiği gibi çalışması için, örnekte gösterilen formül bir dizi formülü olarak girilmelidir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresinden başlayarak A7:A8 aralığını seçin. F2 tuşuna ve sonra CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, yalnızca 2 sonucunu verir.


  • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft