Excel TREND Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TREND formülünün Türkçe karışılığı EĞİLİM formülüdür.

Aşağıda EĞİLİM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir doğrusal eğilim boyunca değerleri verir. Bilinen_y'ler ve bilinen_x'ler dizilerine düz bir çizgi uygular (en küçük kareler yöntemini kullanarak) . Belirlediğiniz yeni_x'ler dizisi için o çizgi boyunca y değerlerini verir.

EĞİLİM (TREND) Formülü Kullanımı

 EĞİLİM (bilinen_y'ler, [bilinen_x'ler], [yeni_x'ler], [sabit]) 

EĞİLİM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bilinen_y'ler   - Girilmesi Zorunludur : Y = mx + b ilişkisinde önceden bildiğiniz y değerleri kümesi.
  • Bilinen_y'ler tek bir sütundaysa, bilinen_x'lerin her sütunu ayrı bir değişken olarak yorumlanır.

  • Bilinen_y'ler tek bir satırdaysa, bilinen_x'lerin her satırı ayrı bir değişken olarak yorumlanır.

 • Bilinen_x'ler   - Girilmesi Zorunludur : Y = mx + b ilişkisinde önceden bildiğiniz isteğe bağlı bir x değerleri kümesidir.
  • Bilinen_x'ler dizisi bir veya daha fazla değişken kümesi içerebilir. Yalnızca bir değişken kullanılıyorsa, bilinen_y'ler ve bilinen_x'ler can eşit boyutlarda olmak koşuluyla herhangi bir şekildeki aralıklar olabilir. Birden fazla değişken kullanılıyorsa, bilinen_y'ler bir vektör olmalıdır (bir satır yüksekliğinde veya bir sütun genişliğinde bir aralık) .

  • Bilinen_x'ler belirtilmezse, bilinen_y'lerle aynı büyüklükte olan {1,2,3,...} dizisi olmalıdır.

 • Yeni_x'ler   - Girilmesi Zorunludur : EĞİLİM fonksiyonunun karşılık gelen y değerlerini vermesini istediğiniz yeni x değerleridir.
  • Yeni_x'ler de bilinen_x'ler gibi, her değişken için bir sütun (veya satır) içermelidir. Bilinen_y'ler tek bir sütundaysa, bilinen_x'ler ve yeni_x'ler aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır. Bilinen_y'ler tek bir satırdaysa, bilinen_x'ler ve yeni_x'ler aynı sayıda satıra sahip olmalıdır.

  • Yeni_x'ler belirtilmezse, bilinen_x'lerle aynı olduğu varsayılır.

  • Hem bilinen_x'ler hem de yeni_x'ler belirtilmezse bilinen_y'lerle aynı büyüklükte olan {1,2,3,...} dizisi olduğu varsayılır.

 • Sabit   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : B sabitinin 0 olup olmayacağını belirten mantıksal bir değerdir.
  • Sabit DOĞRU'ysa veya belirtilmemişse, b normal şekilde hesaplanır.

  • Sabit YANLIŞ'sa, b 0'a ayarlanır ve m değerleri, y = mx olacak şekilde ayarlanır.

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel'in veriye bir çizgiyi nasıl uyguladığı konusunda bilgi için DOT fonksiyonuna bakın.
 • Farklı kuvvetlere yükseltilmiş aynı değişkene göre gerileterek polinom eğrisi uygulama için EĞİLİM fonksiyonu kullanabilirsiniz. Örneğin, A sütununun y değerleri, B sütununun ise x değerleri geçirdiğini varsayalım. C sütununa x^2, D sütununa x^3'ü girip böyle devam edebilir, sonra A sütununa karşı B sütununu D boyunca geriletebilirsiniz.
 • Dizi veren formüller dizi formülleri biçiminde girilmelidir.
 • Bilinen_x'ler gibi bir değişken için bir dizi sabiti girerken, aynı satırdaki değerleri ayırmak için noktalı virgül, satırları ayırmak için ters eğik çizgi kullanabilirsiniz.

Örnek

İlk formül bilinen değerlere karşılık gelen değerleri gösterir. İkinci formül ise, doğrusal yönelim sürerse, izleyen ayın değerlerini öngörür.

A B C
Ay Maliyet Formül (Maliyete Karşılık)
1133.890 TL=EĞİLİM (B2:B13;A2:A13)
2135.000 TL
3135.790 TL
4137.300 TL
5138.130 TL
6139.100 TL
7139.900 TL
8141.120 TL
9141.890 TL
10143.230 TL
11144.000 TL
12145.290 TL
Ay Formül (Öngörülen Maliyet)
13=EĞİLİM (B2:B13;A2:A13;A15:A19)
14
15
16
17

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan C2:C13 veya B15:B19 aralığını seçin. F2 tuşuna ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Formül dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuçlar 133953,3333 ve 146171,5152'dir.


 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft