Excel TRIMMEAN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TRIMMEAN formülünün Türkçe karışılığı KIRPORTALAMA formülüdür.

Aşağıda KIRPORTALAMA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir. KIRPORTALAMA fonksiyonu, bir veri kümesinin üst ve alt uçlarından alınan veri noktaları yüzdesi dışarıda bırakılarak alınan ortalamayı hesaplar. Sınırdaki veriyi çözümleme dışı bırakmak istediğinizde bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

KIRPORTALAMA (TRIMMEAN) Formülü Kullanımı

 KIRPORTALAMA (dizi, yüzde) 

KIRPORTALAMA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi   - Girilmesi Zorunludur : Kırpılacak ve ortalaması alınacak dizi veya değerler aralığıdır.
  • Yüzde   - Girilmesi Zorunludur : Hesaplama dışı bırakılacak veri noktalarını gösteren kesirli sayıdır. Örneğin, yüzde = 0,2 ise, 20 noktalık bir veri kümesinden 4 nokta kırpılır (20 x 0.2); bunların 2'si kümenin üstünden, 2'si ise altından kırpılır.

Bazı Uyarılar

  • Yüzde < 0 veya yüzde > 1 ise, KIRPORTALAMA fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir .
  • KIRPORTALAMA fonksiyonu, dışarıda bırakılan veri noktalarının sayısını 2'nin aşağı doğru en yakın katına yuvarlar. Yüzde = 0,1 ise, 30 veri noktasının %10'u 3 veri noktasına eşittir. Simetri açısından, KIRPORTALAMA fonksiyonu, veri kümesinin üstünden ve altından tek bir değeri dışarıda bırakır.

Örnek

A B
Veri
4
5
6
7
2
3
4
5
1
2
3
Formül Açıklama (Sonuç)
=KIRPORTALAMA (A2:A12;0,2)Yukarıdaki veri kümesinin içinin ortalamasını alır ve veri kümesinin %20'sini hesaplama dışı bırakır (3,777778)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft