Excel TRUNC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TRUNC formülünün Türkçe karışılığı NSAT formülüdür.

Aşağıda NSAT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sayının kesirli kısmını atarak bir sayıyı tamsayıya çevirir.

NSAT (TRUNC) Formülü Kullanımı

 NSAT (sayı, [sayı_rakamlar]) 

NSAT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır.
  • Sayı_rakamlar   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. Sayı_rakamlar için varsayılan değer sıfırdır.

Uyarı

NSAT ve TAMSAYI fonksiyonları, ikisi de tamsayılar vermeleri açısından benzerdirler. NSAT fonksiyonu sayının kesirli kısmını atar. TAMSAYI fonksiyonu ise, sayının kesirli kısmının değeri temelinde sayıları aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. TAMSAYI ve NSAT yalnızca negatif sayılar kullanıldığında farklıdırlar:

 TRUNC (-4.3)  
-4'ü,
 INT (-4.3)  
ise -5'i verir çünkü -5 daha küçük olan sayıdır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=NSAT (8,9)8,9'un tamsayı bölümü (8)
=NSAT (-8,9)-8,9'un tamsayı bölümü (-8)
=NSAT (PI () )Pi sayısının tamsayı bölümü (3)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft