Excel TTEST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TTEST formülünün Türkçe karışılığı TTEST formülüdür.

Student's t-Testi ile ilişkili olasılığı verir. Aynı ortalamaya sahip iki önemli popülasyondan, iki örneğin alınma olasılığını belirlemek için TTEST fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. T.TEST fonksiyonu.

TTEST (TTEST) Formülü Kullanımı

 TTEST (dizi1,dizi2,uçlar,tür) 

TTEST fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi1 - Girilmesi Zorunludur : Birinci veri kümesidir.
 • Dizi2 - Girilmesi Zorunludur : İkinci veri kümesidir.
 • Uçlar - Girilmesi Zorunludur : Dağılım kuyruklarının sayısını belirler. Yazı_say= 1 ise, TTEST tek kuyruklu dağılımı kullanır. Yazı_say = 2 ise, TTEST iki kuyruklu dağılımı kullanır.
 • Tür - Girilmesi Zorunludur : Gerçekleşecek t-Testi türüdür.
  Tür eşitse Bu sınama gerçekleşir
  1Eşleştirilmiş
  2İki örnekli eşit varyans (homoscedastic)
  3İki örnekli eşit olmayan varyans (heteroscedastic)

Bazı Uyarılar

 • Dizi1 ve dizi2 farklı sayıda veri noktasına sahipse ve tip = 1 (eşleştirilmiş) ise, TTEST fonksiyonu #N/A hata değerini verir.
 • Uçlar ve tür değişken/leri, kesirli kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Uçlar veya tür sayısal değilse, TTEST fonksiyonu #VALUE! hata değerini verir.
 • Uçlar 1 veya 2 dışında bir sayıysa, TTEST fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • TTEST, negatif olmayan bir t-istatistik değerini hesaplamak için dizi1 ve dizi2'deki verileri kullanır. Yazı_say=1 ise, dizi1 ve dizi2'nin aynı ortalamaya sahip popülasyonların örnekleri olduğu varsayımı ile, daha yüksek bir t-istatistik değeri olasılığını verir. Yazı_say=2 olduğunda TTEST'in verdiği değer, yazı_say=1 olduğunda verilen değerin iki katıdır ve "aynı popülasyon ortalaması" varsayımı ile, daha yüksek bir mutlak t-istatistik değeri olasılığına karşılık gelir.

Örnek

A B
Veri 1 Veri 2
36
419
53
82
914
14
25
417
51
Formül Açıklama (Sonuç)
=TTEST (A2:A10;B2:B10;2;1)İki uçlu dağılım içeren eşleştirilmiş Student t-testiyle ilişkili olasılık (0,196016)

Kaynak:Microsoft