Excel TYPE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce TYPE formülünün Türkçe karışılığı TÜR formülüdür.

Aşağıda TÜR fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Değerin tipini verir. Başka bir fonksiyonun davranışı belli bir hücredeki değerin tipine bağlı olduğu zaman TÜR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

TÜR (TYPE) Formülü Kullanımı

 TÜR (değer) 

TÜR fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Değer   - Girilmesi Zorunludur : Sayı, metin, mantıksal değer ve benzeri gibi herhangi bir Microsoft Excel değeri olabilir.
  Değer TÜR fonksiyonunun sonucu
  Sayı1
  Metin2
  Mantıksal değer4
  Hata değeri16
  Dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.)64

Bazı Uyarılar

 • TÜR fonksiyonu, en çok BAĞIMSIZ.DEĞİŞKEN ve GİRDİ gibi, çeşitli tiplerde veri kabul eden fonksiyonları kullanırken yararlıdır. İşlevin veya formülün hangi tür veri verdiğini anlamak için TÜR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • Bir formülün hücre içerip içermediğini belirlemek için TÜR'ü kullanamazsınız. TÜR yalnızca sonuçlanan veya görüntülenen değerin türünü belirler. Değer formül içeren bir hücreye yapılan hücre başvurusuysa, TÜR formülün sonuçlanan değerinin türünü verir.

Örnek

A B
Veri
Etikan
Formül Açıklama (Sonuç)
=TÜR (A2)Yukarıdaki değerin türünü denetler (2)
=TÜR ("Bay "&A2)"Bay Etikan"ın veri türünü denetler (2)
=TÜR (2+A2)#DEĞER! hatasını veren formülün türünü denetler (16)
=TÜR ({1,2;3,4})Bir dizi sabit değerinin türünü denetler (64)

 • Bilgi fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft