Excel UPPER Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce UPPER formülünün Türkçe karışılığı BÜYÜKHARF formülüdür.

Aşağıda BÜYÜKHARF fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Metni büyük harfe çevirir.

BÜYÜKHARF (UPPER) Formülü Kullanımı

 BÜYÜKHARF (metin) 

BÜYÜKHARF fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Metin   - Girilmesi Zorunludur : Büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir. Metin bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

Örnek

A B
Veri
toplam
Verim
Formül Açıklama (Sonuç)
=BÜYÜKHARF (A2)İlk dizenin büyük harfe dönüştürülmüş biçimi (TOPLAM)
=BÜYÜKHARF (A3)İkinci dizenin büyük harfe dönüştürülmüş biçimi (VERİM)

  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft