Excel VAR.P  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce VAR.P formülünün Türkçe karışılığı VAR.P formülüdür.

Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar (popülasyondaki mantıksal değerleri ve metni yoksayar) .

VAR.P (VAR.P ) Formülü Kullanımı

 VAR.P (sayı1,[sayı2],...]) 

VAR.P fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı1 - Girilmesi Zorunludur : Popülasyona karşılık gelen ilk sayı.
 • Sayı2, ... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Popülasyona karşılık gelen 1 - 254 arasında sayı değişkenidir.

Bazı Uyarılar

 • VAR.P değişken/lerinin tüm popülasyon olduğunu varsayar. Veriniz popülasyonun bir örneklemeyi temsil ediyorsa, varyansı, VAR.S fonksiyonunu kullanarak hesaplamalısınız.
 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Bir değişken bir dizi veya başvuru ise, yalnız dizideki veya başvurudaki sayılar dikkate alınır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler veya hata değerleri dikkate alınmaz.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istiyorsanız VARSA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • VAR.P fonksiyonunun denklemi şöyledir:

  Denklem

  Burada x örnek ortalama (ORTALAMA (sayı1;sayı2;…) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

Üretim bandından aynı ürüne ait 10 parçanın işaretlendiğini ve dayanıklılıklarının ölçüldüğünü varsayalım.

A
Dayanıklılık
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formül Açıklama (Sonuç)
=VAR.P (A2:A11)Yalnızca 10 alet üretildiği varsayılarak, tüm aletlerin kırılmaya karşı dayanıklılığının varyansı (678,84)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft