Excel VARA Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce VARA formülünün Türkçe karışılığı VARA formülüdür.

Aşağıda VARA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder.

VARA (VARA) Formülü Kullanımı

 VARA (değer1, [değer2], ...) 

VARA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Değer1, değer2, ... Değer1 gerekli, izleyen değerler isteğe bağlıdır. Popülasyon örneğine karşılık gelen 1 - 255 arasında değer değişken/leridir.

Bazı Uyarılar

 • VARA, değişken/lerinin popülasyonun bir örneği olduğunu varsayar. Verileriniz tüm popülasyonu gösteriyorsa, varyansı VARSA kullanarak hesaplamanız gerekir.
 • Bağımsız değişkenler şunlardan oluşabilir: sayılar; sayı içeren adlar, diziler veya başvurular; sayıların metin tanıtımları; başvurudaki DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • DOĞRU içeren değişken/ler 1 olarak değerlendirilir, metin veya YANLIŞ içeren değişken/ler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
 • Bir değişken bir dizi veya göndermeyse, yalnızca o dizideki veya başvurudaki değerler kullanılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler ve metin değerleri göz ardı edilir.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istemiyorsanız VAR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • VARA aşağıdaki formülü kullanır:

  Denklem

  Burada x örnek ortalama (ORTALAMA (değer1;değer2;…) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

Üretim bandından aynı ürüne ait 10 parçanın rastgele seçildiğini ve dayanıklılıklarının ölçüldüğünü varsayalım.

A B
Dayanıklılık
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formül Açıklama (Sonuç)
=VARA (A2:A11)Kırılmaya karşı dayanıklılık için varyansı tahmin eder (754,2666667)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft