Excel VARP Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce VARP formülünün Türkçe karışılığı VARS formülüdür.

Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. VAR.P fonksiyonu.

VARS (VARP) Formülü Kullanımı

 VARS (sayı1,[sayı2],...]) 

VARS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı1 - Girilmesi Zorunludur : Popülasyona karşılık gelen ilk sayı.
 • Sayı2, ... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Popülasyona karşılık gelen 1 - 255 arasında sayı değişkenidir.

Bazı Uyarılar

 • VARS değişken/lerinin tüm popülasyon olduğunu varsayar. Veriniz popülasyonun bir örneklemeyi temsil ediyorsa, varyansı, VAR fonksiyonunu kullanarak hesaplamalısınız.
 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Bir değişken bir dizi veya başvuru ise, yalnız dizideki veya başvurudaki sayılar dikkate alınır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler veya hata değerleri dikkate alınmaz.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istiyorsanız VARSA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • VARS fonksiyonunun denklemi :

  Denklem

  Burada x örnek ortalama (ORTALAMA (sayı1;sayı2;…) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

Üretim bandından aynı ürüne ait 10 parçanın işaretlendiğini ve dayanıklılıklarının ölçüldüğünü varsayalım.

A
Dayanıklılık
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formül Açıklama (Sonuç)
=VARS (A2:A11)Yalnızca 10 alet üretildiği varsayılarak, tüm aletlerin kırılmaya karşı dayanıklılığının varyansı (678,84)

Kaynak:Microsoft