Excel VARPA Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce VARPA formülünün Türkçe karışılığı VARSA formülüdür.

Aşağıda VARSA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar.

VARSA (VARPA) Formülü Kullanımı

 VARSA (değer1, [değer2], ...) 

VARSA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Değer1, değer2, ... Değer1 gerekli, izleyen değerler isteğe bağlıdır. Popülasyona karşılık gelen 1 - 255 arasında değer değişken/leridir.

Bazı Uyarılar

 • VARSA, değişken/lerinin tüm popülasyon olduğunu varsayar. Verileriniz, popülasyonun bir örneğini gösteriyorsa, varyansı VARA kullanarak hesaplamanız gerekir.
 • Bağımsız değişkenler şunlardan oluşabilir: sayılar; sayı içeren adlar, diziler veya başvurular; sayıların metin tanıtımları; başvurudaki DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • DOĞRU içeren değişken/ler 1 olarak değerlendirilir, metin veya YANLIŞ içeren değişken/ler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
 • Bir değişken bir dizi veya göndermeyse, yalnızca o dizideki veya başvurudaki değerler kullanılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler ve metin değerleri göz ardı edilir.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istemiyorsanız VARS fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • VARSA'nın denklemi şöyledir:

  Denklem

  Burada x örnek ortalama (ORTALAMA (değer1;değer2;…) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

A B
Dayanıklılık
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formül Açıklama (Sonuç)
=VARSA (A2:A11)Yalnızca 10 alet üretildiği varsayılarak, tüm aletlerin kırılmaya karşı dayanıklılığının varyansı (678,84)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft