Excel VDB Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce VDB formülünün Türkçe karışılığı DAB formülüdür.

Aşağıda DAB fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Çift azalan bakiye yöntemini veya belirlediğiniz başka bir yöntemi kullanarak, kısmi dönemler de dahil olmak üzere belirlediğiniz herhangi bir dönem için bir malın amortismanını verir. DAB fonksiyonu değişken azalan bakiye sözcüklerinin kısaltılmışıdır.

DAB (VDB) Formülü Kullanımı

 DAB (maliyet, hurda, ömür, başlangıç_dönemi, son_dönem, [faktör], [değiştirme]) 

DAB fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Maliyet   - Girilmesi Zorunludur : Malın ilk maliyetidir.
 • Hurda   - Girilmesi Zorunludur : Amortisman sonundaki değerdir (malın hurda değeri de denir) . Bu değer 0 olabilir.
 • Ömür   - Girilmesi Zorunludur : Malın amorti edildiği dönem sayısıdır (malın yararlı ömrü de denir) .
 • Başlangıç_dönemi   - Girilmesi Zorunludur : amortismanını hesaplamak istediğiniz başlangıç dönemidir. Başlangıç_dönemi, ömürle aynı birimleri kullanmalıdır.
 • Son_dönem   - Girilmesi Zorunludur : Amortismanını hesaplamak istediğiniz son dönemdir. Bitiş_dönemi, ömürle aynı birimleri kullanmalıdır.
 • Faktör   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Bakiyenin azalma oranıdır. Faktör belirtilmezse, 2 olduğu varsayılır (çift azalan bakiye yöntemi) . Çift azalan bakiye yöntemini kullanmak istemiyorsanız faktörü değiştirin. Çift azalan bakiye yönteminin bir açıklaması için bkz. ÇİFTAZALANBAKİYE fonksiyonu.
 • Değiştirme   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Amortisman azalan bakiye hesabından büyük olduğunda doğrusal amortismana geçilip geçilmeyeceğini belirten mantıksal bir değerdir.
  • Değiştirme DOĞRU'ysa, amortisman azalan bakiye hesaplamasından büyük olduğunda bile Microsoft Excel doğrusal amortismana geçmez.
  • Değiştirme YANLIŞ'sa ya da belirtilmemişse, amortisman azalan bakiye hesaplamasından büyük olduğunda Excel doğrusal amortismana geçer.

Önemli Değiştirme dışındaki tüm değişken/lerin pozitif sayılar olması gerekir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
2400İlk maliyet
300Hurda değeri
10Yıl cinsinden ömrü
Formül Açıklama (Sonuç)
=DAB (A2, A3, A4*365, 0, 1)İlk gün yıpranma payı. Excel, otomatik olarak katsayının 2 olduğunu varsayar (1,32)
=DAB (A2, A3, A4*12, 0, 1)Birinci aydaki yıpranma (40,00)
=DAB (A2, A3, A4, 0, 1)Birinci yıldaki yıpranma (480,00)
=DAB (A2, A3, A4*12, 6, 18)6. ve 18. aylar arasındaki yıpranma (396,31)
=DAB (A2, A3, A4*12, 6, 18, 1,5)6. ve 18. aylar arasındaki yıpranma, çift azalan bakiye yöntemi yerine 1,5 katsayısı kullanılarak hesaplanan değeri (311,81)
=DAB (A2, A3, A4, 0, 0,875, 1,5)Vergi yasalarının azalan bakiye için en çok %150 amortismana izin verdiğini varsayarak, mala sahip olduğunuz ilk mali yıl için amortisman değeri. Mal, mali yılın ilk çeyreğinin ortasında satın alınmıştır. (315,00)

Not Sonuçlar iki ondalık basamağa yuvarlanmıştır.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft