Excel Veritabanı Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

06.08.2017
• Yazilim • Nedir • Bilgisayar

Excel Veritabanı Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

#

Fonksiyon

Function

Kategori

Açıklama

1

VSEÇORT

DAVERAGE

Veritabanı Fonksiyonları

Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir

2

VSEÇSAY

DCOUNT

Veritabanı Fonksiyonları

Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar

3

VSEÇSAYDOLU

DCOUNTA

Veritabanı Fonksiyonları

Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar

4

VAL

DGET

Veritabanı Fonksiyonları

Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır

5

VSEÇMAK

DMAX

Veritabanı Fonksiyonları

Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir

6

VSEÇMİN

DMIN

Veritabanı Fonksiyonları

Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir

7

VSEÇÇARP

DPRODUCT

Veritabanı Fonksiyonları

Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar

8

VSEÇSTDSAPMA

DSTDEV

Veritabanı Fonksiyonları

Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder

9

VSEÇSTDSAPMAS

DSTDEVP

Veritabanı Fonksiyonları

Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar

10

VSEÇTOPLA

DSUM

Veritabanı Fonksiyonları

Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar

11

VSEÇVAR

DVAR

Veritabanı Fonksiyonları

Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder

12

VSEÇVARS

DVARP

Veritabanı Fonksiyonları

Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar