Excel VLOOKUP Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce VLOOKUP formülünün Türkçe karışılığı DÜŞEYARA formülüdür.

Aşağıda DÜŞEYARA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Hücre aralığının (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) ilk sütununda arama yapmak için DÜŞEYARA fonksiyonunu kullanabilir, ardından da aralıkta aynı satırda yer alan herhangi bir hücreden değer verebilirsiniz. Örneğin, A2:C10 aralığında yer alan çalışanlar listeniz olduğunu varsayalım. Çalışanların kimlik numaraları da, şekildeki gibi aralığın birinci sütununda olsun.

Çalışma sayfasındaki hücre aralığı

Çalışanın kimlik numarasını biliyorsanız, bu çalışanın bölümünü ya da adını vermek için DÜŞEYARA fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 38 numaralı çalışanın adını edinmek için =DÜŞEYARA (38, A2:C10, 3, YANLIŞ) formülünü kullanabilirsiniz. bu formül A2:C10 aralığındaki ilk sütunda 38 değerini arar ve aralıktaki üçüncü sütunda yer alan değeri arama değeri ("Axel Delgado") olarak verir.

Karşılaştırma değerleriniz bulmak istediğiniz verinin solundaki sütundaysa, YATAYARA fonksiyonu yerine DÜŞEYARA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

DÜŞEYARA (VLOOKUP) Formülü Kullanımı

 DÜŞEYARA (aranan_değer, tablo_dizisi, sütun_indis_sayısı, [aralık_bak]) 

DÜŞEYARA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • aranan_değer   - Girilmesi Zorunludur : Tablo veya aralığın ilk sütununda aranacak değer. Aranan_değer değişkeni değer ya da başvuru olabilir. Aranan_değer değişkeni için verdiğiniz değer tablo_dizisi değişkeninin ilk sütunundaki en küçük değerden de küçükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
 • tablo_dizisi   - Girilmesi Zorunludur : Verilerin bulunduğu hücre aralığı. Aralığa (örneğin, A2:D8 ) veya aralık adına bir başvuru kullanabilirsiniz. Tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerler aranan_değer tarafından aranan değerlerdir. Bu değerler metin, sayı veya mantıksal değerler olabilir. Büyük harf ve küçük harfle yazılmış metinler eşdeğerdir.
 • sütun_indis_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : İçinden uyan değerin verilmesi gereken tablo_dizisindeki sütun numarası. 1 sütun_indis_sayısı değişkeni tablo_dizisindeki ilk sütunda yer alan değeri, 2 sütun_indis_sayısı değişkeni de tablo_dizisindeki ikinci sütunda yer alan değeri verir.

  Sütun_indis_sayısı değişkeni:

  • 1'den küçükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Tablo_dizisinin sütun sayısından büyükse, DÜŞEYARA fonksiyonu #BAŞV! hata değerini verir.
 • aralık_bak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : DÜŞEYARA fonksiyonunun tam eşleşme mi yoksa yaklaşık eşleşme mi bulmasını istediğinizi belirten mantıksal değer:
  • Aralık_bak DOĞRU'ysa veya belirtilmemişse tam veya yaklaşık eşleşme verilir. Tam eşleşme bulunamazsa, aranan_değerden küçük olan sonraki en büyük değer verilir.

   Önemli Aralık_bak DOĞRU'ysa veya belirtilmemişse tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerlerin artan sırada yerleştirilmesi gerekir; Böyle yapılmazsa, DÜŞEYARA doğru değeri vermeyebilir.

   Daha fazla bilgi için bkz. Aralıktaki veya tablodaki verileri sıralama.

   Aralık_bak YANLIŞ'sa tablo_dizisinin ilk sütunundaki değerlerin sıralanması gerekmez.

  • Aralık_bak değişkeni YANLIŞ'sa DÜŞEYARA yalnızca tam eşleşeni bulur. Tablo_dizisinin ilk sütununda aranan_değerle eşleşen iki veya daha çok değer varsa, bulunan ilk değer kullanılır. Tam eşleşme bulunamazsa, #YOK hata değeri verilir.

Bazı Uyarılar

 • Tablo_dizisinin ilk sütunundaki metin değerleri aranırken tablo_dizisinin ilk sütunundaki verilerde başta ve sonda boşluk olmamasına, düz (' veya " ) ve kıvrımlı ( ‘ veya “) tırnak işaretlerinin tutarsız kullanılmamasına ve yazdırılamayan karakterler bulunmamasına dikkat edin. Bu gibi durumlarda, DÜŞEYARA yanlış veya beklenmeyen bir değer verebilir.

  Daha fazla bilgi için bkz. TEMİZ fonksiyonu ve KIRP fonksiyonu.

 • Sayı veya tarih değerlerini ararken tablo_dizisinin ilk sütunundaki verilerin metin değerleri olarak depolanmamış olduğundan emin olun .Böyle bir durumda, DÜŞEYARA yanlış veya beklenmeyen bir değer verebilir.
 • Aralık_bak YANLIŞ'sa ve aranan_değer metinse, aranan_değerde joker karakterler, soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterin önüne bir tilde işareti ( ~ ) koyun.

Örnek

Örnek 1

Bu örnekte, atmosfer özellikleri tablosunda ilişkili Akışkanlık ve Sıcaklık sütunlarını bulmak amacıyla Yoğunluk sütunu aranır. (Değerler, deniz düzeyinde 0 derece Celcius veya 1 atmosfer içindir.)

A B C
Yoğunluk Akışkanlık Sıcaklık
0,4573,55500
0,5253,25400
0.6062,93300
0,6752,75250
0,7462,57200
0,8352,38150
0,9462,17100
1,091,9550
1,291,710
Formül Açıklama Sonuç
=DÜŞEYARA (1,A2:C10,2)Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 1 değerini arar, A sütununda 1'den küçük veya buna eşit en büyük değeri (0,946) bulur ve B sütununun aynı satırındaki değeri verir.2.17
=DÜŞEYARA (1,A2:C10,3,DOĞRU)Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 1 değerini arar, A sütununda 1'den küçük veya buna eşit en büyük değeri (0,946) bulur ve C sütununun aynı satırındaki değeri verir.100
=DÜŞEYARA (0.7,A2:C10,3,YANLIŞ)Tam eşleşme kullanarak A sütununda 0,7 değerini arar. A sütununda tam eşleşme bulunmadığından hata verir.#YOK
=DÜŞEYARA (0,1,A2:C10,2,DOĞRU)Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 0,1 değerini arar. 0,1 değeri A sütunundaki en küçük değerden bile küçük olduğundan hata verir.#YOK
=DÜŞEYARA (2,A2:C10,2,DOĞRU)Yaklaşık eşleşme kullanarak A sütununda 2 değerini arar, A sütununda 2'den küçük veya buna eşit en büyük değeri (1,29) bulur ve B sütununun aynı satırındaki değeri verir.1.71

Örnek 2

Bu örnekte, bebek ürünleri tablosunun Öğe Kimliği sütununda arama yapılır; fiyatları ve sınama koşullarını hesaplamak üzere Maliyet ve Satış Marjı alanlarındaki değerler eşleştirilir.

A B C D
Öğe Kimliği Öğe Maliyet Satış Marjı
ST-340Puset145,67 TL%30
BI-567Mama Önlüğü3,56 TL%40
DI-328Bebek Bezi21,45 TL%35
WI-989Islak Mendil5,12 TL%40
AS-469Aspiratör2,56 TL%45
Formül Açıklama Sonuç
= DÜŞEYARA ("DI-328", A2:D6, 3, YANLIŞ) * (1 + DÜŞEYARA ("DI-328", A2:D6, 4, YANLIŞ) ) Satış marjı yüzdesini maliyete ekleyerek bebek bezinin perakende fiyatını hesaplar.28,96 TL
= (DÜŞEYARA ("WI-989", A2:D6, 3, YANLIŞ) * (1 + DÜŞEYARA ("WI-989", A2:D6, 4, YANLIŞ) ) ) * (1 - %20) Perakende fiyatından belirli bir indirim yaparak ıslak mendilin satış fiyatını hesaplar.5,73 TL
= EĞER (DÜŞEYARA (A2, A2:D6, 3, YANLIŞ) >= 20, "Satış marjı eşittir " & 100 * DÜŞEYARA (A2, A2:D6, 4, YANLIŞ) &"%", "Maliyet 20,00 TL'nin altında") Öğenin maliyeti 20,00 TL'den yüksek veya buna eşitse "Satış marjı % nn " dizesini görüntüler; bunun dışındaki durumlarda "Maliyet 20,00 TL altında" dizesini görüntüler.Satış marjı %30
= EĞER (DÜŞEYARA (A3, A2:D6, 3, YANLIŞ) >= 20, "Satış marjı eşittir: " & 100 * DÜŞEYARA (A3, A2:D6, 4, YANLIŞ) &"%", "Maliyet eşittir " & DÜŞEYARA (A3, A2:D6, 3, YANLIŞ) ) Öğenin maliyeti 20,00 TL'den yüksek veya buna eşitse "Satış marjı % nn " dizesini görüntüler; bunun dışındaki durumlarda "Maliyet n,nn TL" dizesini görüntüler.Maliyet 3,56 TL

Örnek 3

Bu örnekte, çalışan tablosunun Kimlik sütununda arama yapılır; yaşları hesaplamak ve hata durumlarına göre sınama yapmak için diğer sütunlardaki değerler eşleştirilir.

A B C D E
Kimlik Soyadı Ad Unvan Doğum tarihi
1MersinSibelSatış Tems.8/12/1968
2SalahTamerSatış Bölümü Başkan Yardımcısı19/2/1952
3ErsanEbruSatış Tems.30/8/1963
4BiberAttilaSatış Tems.19/9/1958
5HanifKerimSatış Mdr.4/3/1955
6KoçakHalukSatış Tems.2/7/1963
Formül Açıklama Sonuç
=TAMSAYI (YILORAN (TARİH (2004,6,30) , DÜŞEYARA (5,A2:E7,5, YANLIŞ) , 1) ) 2004 mali yılı için, kimliği 5'e eşit olan çalışanın yaşını bulur. Mali yıl son tarihinden doğum tarihini çıkarmak için YILORAN fonksiyonunu kullanır ve TAMSAYI fonksiyonunu kullanarak tamsayı olarak sonucu görüntüler.49
=EĞER (EYOKSA (DÜŞEYARA (5,A2:E7,2,YANLIŞ) ) = DOĞRU, "Çalışan bulunamadı", DÜŞEYARA (5,A2:E7,2,YANLIŞ) ) Kimliği 15 olan bir çalışan varsa, çalışanın soyadını görüntüler; yoksa, "Çalışan bulunamadı" iletisini görüntüler.

DÜŞEYARA fonksiyonu #YOK hata değerini verdiğinde EYOKSA fonksiyonu DOĞRU değerini verir.

Hanif
=EĞER (EYOKSA (DÜŞEYARA (15,A3:E8,2,YANLIŞ) ) = DOĞRU, "Çalışan bulunamadı", DÜŞEYARA (15,A3:E8,2,YANLIŞ) ) Kimliği 15 olan bir çalışan varsa, çalışanın soyadını görüntüler; yoksa, "Çalışan bulunamadı" iletisini görüntüler.

DÜŞEYARA fonksiyonu #YOK hata değerini verdiğinde EYOKSA fonksiyonu DOĞRU değerini verir.

Çalışan bulunamadı
=DÜŞEYARA (4,A2:E7,3,YANLIŞ) &" " & DÜŞEYARA (4,A2:E7,2,YANLIŞ) &" bir " & DÜŞEYARA (4,A2:E7,4,YANLIŞ) Kimliği 4 olan çalışan için, üç hücrenin değerlerini birleştirerek tam bir cümle oluşturur.Attila Biber bir Satış Tems.

 • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft