Excel WEIBULL.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce WEIBULL.DIST formülünün Türkçe karışılığı WEIBULL.DAĞ formülüdür.

Weibull dağılımını verir. Bir aygıtın ortalama başarısızlık zamanını hesaplamak gibi, güvenirlik analizlerinde bu dağılımı kullanabilirsiniz.

WEIBULL.DAĞ (WEIBULL.DIST ) Formülü Kullanımı

 WEIBULL.DAĞ (x,alfa,beta,kümülatif) 

WEIBULL.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X - Girilmesi Zorunludur : İşlevin hesapladığı değerdir.
 • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Dağılım için bir parametredir.
 • Beta - Girilmesi Zorunludur : Dağılım için bir parametredir.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlevin biçimini saptar.

Bazı Uyarılar

 • X, alfa veya beta sayısal değilse, WEIBULL.DAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • x < 0 ise, WEIBULL.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Alfa ≤ 0 ise veya beta ≤ 0 ise, WEIBULL.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir .
 • Weibull kümülatif dağılım fonksiyonunun denklemi:

  Denklem

 • Weibull olasılık yoğunluğu fonksiyonu için denklem:

  Denklem

 • Alfa = 1 olduğunda, WEIBULL.DAĞ fonksiyonu aşağıdaki gibi üstel dağılımı verir:

  Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
105İşlevin değerlendirildiği değer
20Dağılımın alfa parametresi
100Dağılımın beta parametresi
Formül Açıklama (Sonuç)
=WEIBULL.DAĞ (A2,A3,A4,DOĞRU)Yukarıdaki koşullar için Weibull kümülatif dağılım fonksiyonu (0,929581)
=WEIBULL.DAĞ (A2,A3,A4,YANLIŞ)Yukarıdaki koşullar için Weibull olasılık yoğunluğu fonksiyonu (0,035589)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft