Excel WEIBULL Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce WEIBULL formülünün Türkçe karışılığı WEIBULL formülüdür.

Weibull dağılımını verir. Bir aygıtın ortalama başarısızlık zamanını hesaplamak gibi, güvenirlik analizlerinde bu dağılımı kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. WEIBULL.DAĞ fonksiyonu.

WEIBULL (WEIBULL) Formülü Kullanımı

 WEIBULL (x,alfa,beta,kümülatif) 

WEIBULL fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X - Girilmesi Zorunludur : İşlevin hesapladığı değerdir.
 • Alfa - Girilmesi Zorunludur : Dağılım için bir parametredir.
 • Beta - Girilmesi Zorunludur : Dağılım için bir parametredir.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlevin biçimini saptar.

Bazı Uyarılar

 • X, alfa veya beta sayısal değilse, WEIBULL fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • X < 0 ise, WEIBULL fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Alfa ≤ 0 ise veya beta ≤ 0 ise, WEIBULL fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir .
 • Weibull kümülatif dağılım fonksiyonunun denklemi:

  Denklem

 • Weibull olasılık yoğunluğu fonksiyonu için denklem:

  Denklem

 • Alfa = 1 olduğunda, WEIBULL fonksiyonu aşağıdaki gibi üstel dağılımı verir:

  Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
105İşlevin değerlendirildiği değer
20Dağılımın alfa parametresi
100Dağılımın beta parametresi
Formül Açıklama (Sonuç)
=WEIBULL (A2,A3,A4,DOĞRU)Yukarıdaki koşullar için Weibull kümülatif dağılım fonksiyonu (0,929581)
=WEIBULL (A2,A3,A4,YANLIŞ)Yukarıdaki koşullar için Weibull olasılık yoğunluğu fonksiyonu (0,035589)

Kaynak:Microsoft