Excel WORKDAY Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce WORKDAY formülünün Türkçe karışılığı İŞGÜNÜ formülüdür.

Aşağıda İŞGÜNÜ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Başlangıç tarihinden önceki veya sonraki çalışma günü sayısını gösteren bir tarihi belirten sayıyı verir. İş günleri hafta sonlarını ve tatil olarak tanımlanan günleri hariç tutar. Fatura ödeme tarihlerini, tahmini teslimat zamanlarını veya çalışma günü sayısını hesaplarken, hafta sonlarını ve tatil olarak belirlenen tarihleri dışarıda bırakmak için İŞGÜNÜ fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

İpucu Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için parametreleri kullanarak belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını hesaplamak için İŞGÜNÜ.ULUSL fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

İŞGÜNÜ (WORKDAY) Formülü Kullanımı

 İŞGÜNÜ (başlangıç tarihi, günler, [tatiller]) 

İŞGÜNÜ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Başlangıç_tarihi   - Girilmesi Zorunludur : Başlangıç tarihini gösteren tarihtir.
  • Günler   - Girilmesi Zorunludur : Başlangıç_tarihinden önceki veya sonraki hafta sonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi, negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir.
  • Tatiller   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi, çalışma takviminden çıkarılacak bir veya daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir listedir. Liste, tarihleri içeren bir hücre aralığı veya tarihleri gösteren seri numaralarının dizi sabiti (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) olabilir.

Önemli Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılmasının yanı sıra, diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak da girilebilir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008,5,23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

Bazı Uyarılar

  • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
  • Herhangi bir değişken geçerli bir tarih değilse, İŞGÜNÜ, #DEĞER! hata değerini verir.
  • Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse, İŞGÜNÜ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • Günler tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır.

Örnek

A B
Tarih Açıklama
01.10.2008Başlangıç tarihi
151Başlangıç tarihinden başlayarak hesaplanacak gün sayısı
26.11.2008Tatil
4.12.2008Tatil
21.1.2009Tatil
Formül Açıklama (Sonuç)
=İŞGÜNÜ (A2,A3)Başlangıç tarihinden başlayarak hesaplanan 151. işgünü (30.4.2009)
=İŞGÜNÜ (A2,A3,A4:A6)Başlangıç tarihinden başlayarak ve tatilleri dışarıda bırakarak hesaplanan 151. işgünü (5.5.2009)

Not Son örnekte tatiller için kullanılan hücre aralığını dizi sabitine çevirmek üzere formülde A4:A6 seçip F9'a basın.

İpucu Tarih olarak verilen sayıları biçimlendirmek için bunları seçip Giriş sekmesinde, Sayı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı Düğme resmi tıklatın. Sayı sekmesinde, Kategori listesinde Tarih 'i, ardından da Tür listesinde kullanmak istediğiniz tarih biçimini tıklatın.


  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft