Excel XIRR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce XIRR formülünün Türkçe karışılığı AİÇVERİMORANI formülüdür.

Aşağıda AİÇVERİMORANI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dönemsel olması zorunlu olmayan bir nakit akışları tarifesinin iç verim oranını verir. Dönemsel bir nakit akışı serisinde iç verim oranını hesaplamak için İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

AİÇVERİMORANI (XIRR) Formülü Kullanımı

 XIRR (değerler, tarihler, [tahmin]) 

AİÇVERİMORANI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Değerler   - Girilmesi Zorunludur : Tarihlerde bir ödemeler tarifesine karşılık gelen bir dizi nakit akışıdır. İlk ödeme isteğe bağlıdır ve yatırımın başında ortaya çıkan bir maliyete veya ödemeye karşılık gelir. İlk değer ödeme veya maliyet ise, bu negatif değer olmalıdır. Tüm birbirini izleyen ödemelerde 365 günlük bir yıl temelinde indirim yapılır. Değer serileri en azından bir negatif ve bir pozitif değeri içermelidir.
 • Tarihler   - Girilmesi Zorunludur : Nakit akışı ödemelerine karşılık gelen ödeme tarihleri çizelgesidir. Tarihler herhangi bir sırada oluşabilir. Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılarak ya da diğer formüllerin veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008,5,23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.
 • Tahmin   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : AİÇVERİMORANI'na yakın olduğunu tahmin ettiğiniz bir sayıdır.

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Tarih'lerdeki sayılar kesirli kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • AİÇVERİMORANI fonksiyonu en az bir pozitif nakit akışı ve bir negatif nakit akışı ister, tersi durumda AİÇVERİMORANI fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Tarihlerdeki sayılardan biri geçerli bir tarih değilse, AİÇVERİMORANI fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Tarihlerdeki sayılardan biri başlangıç tarihinden önceyse, AİÇVERİMORANI fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Değerler ve tarihler farklı sayıda değer içerirlerse, AİÇVERİMORANI fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Genellikle AİÇVERİMORANI hesaplaması için tahmin belirtmeniz gerekmez. Belirtilmezse, tahminin 0,1 (%10) olduğu varsayılır.
 • AİÇVERİMORANI fonksiyonu, bugünkü net değer fonksiyonu olan ANBD'ye çok benzer. AİÇVERİMORANI fonksiyonuyle hesaplanan verim oranı, ANBD = 0'a karşılık gelen faiz oranına karşılık gelir.
 • Excel, AİÇVERİMORANI fonksiyonunu hesaplamak için iteratif bir yöntem kullanır. Değişen bir oran kullanarak (tahminle başlayarak) , AİÇVERİMORANI fonksiyonu, sonuç %0,000001 içinde doğru oluncaya kadar hesaplamayı sürdürür. İÇVERİMORANI fonksiyonu 100 denemeden sonra bir sonuç bulamazsa, #SAYI! hata değeri verilir. Oran aşağıdaki durum gerçekleşinceye kadar değişir:

  Denklem

  burada:

  • di = i. ödeme tarihi.
  • d1 = 0. ödeme tarihi.
  • Pi = i. ödeme.

Örnek

A B
Değerler Tarihler
-10.0001 Ocak 2008
2.7501 Mart 2008
4.25030 Ekim 2008
3.25015 Şubat 2009
2.75001 Nisan 2009
Formül Açıklama (Sonuç)
=AİÇVERİMORANI (A2:A6, B2:B6, 0,1)İç verim oranı (0,373362534 veya %37,34)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft