Excel XNPV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce XNPV formülünün Türkçe karışılığı ANBD formülüdür.

Aşağıda ANBD fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dönemsel olması zorunlu olmayan bir nakit akışları tarifesi için bugünkü net değeri verir. Periyodik bir nakit akışı serisinin net nakit değerini hesaplamak için NBD fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

ANBD (XNPV) Formülü Kullanımı

 ANBD (oran, değerler, tarihler) 

ANBD fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Nakit akışlarına uygulanacak indirim oranıdır.
 • Değerler   - Girilmesi Zorunludur : Tarihlerde bir ödemeler tarifesine karşılık gelen bir dizi nakit akışıdır. İlk ödeme isteğe bağlıdır ve yatırımın başında ortaya çıkan bir maliyete veya ödemeye karşılık gelir. İlk değer ödeme veya maliyet ise, bu negatif değer olmalıdır. Tüm birbirini izleyen ödemelerde 365 günlük bir yıl temelinde indirim yapılır. Değer serileri en azından bir negatif değer, bir pozitif değeri de içermelidir.
 • Tarihler   - Girilmesi Zorunludur : Nakit akışı ödemelerine karşılık gelen ödeme tarihleri tarifesidir. İlk ödeme tarihi ödemeler tarifesinin başlangıcını belirtir. Tüm diğer tarihler bu tarihten geç olmalıdır, ama herhangi bir sırada olabilirler.

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Tarih'lerdeki sayılar kesirli kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse, ANBD fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Tarihlerdeki sayılardan biri geçerli bir tarih değilse, ANBD fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Tarih'lerdeki sayılardan biri başlangıç tarihinden önceyse, ANBD fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Değerler ve tarihler farklı sayıda değer içerirlerse, ANBD fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • ANBD aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • di = i. ödeme tarihi.
  • d1 = 0. ödeme tarihi.
  • Pi = i. ödeme.

Örnek

A B
Değerler Tarihler
-10.0001 Ocak 2008
2.7501 Mart 2008
4.25030 Ekim 2008
3.25015 Şubat 2009
2.7501 Nisan 2009
Formül Açıklama (Sonuç)
=ANBD (.09, A2:A6, B2:B6)Yukarıdaki maliyet ve getiri değerleri için yatırımın bugünkü net değeri. Nakit akışları %9 oranında indirilmiştir (2086,6476 veya 2086,65)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft