Excel YEAR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce YEAR formülünün Türkçe karışılığı YIL formülüdür.

Aşağıda YIL fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tarihe karşılık gelen yılı verir. Yıl, 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir.

YIL (YEAR) Formülü Kullanımı

 YIL (seri_no) 

YIL fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Seri_no   - Girilmesi Zorunludur : Bulmak istediğiniz yılın tarihidir. Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılarak ya da diğer formüllerin veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008,5,23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

Bazı Uyarılar

Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.

YIL, AY ve GÜN fonksiyonlarıyle verilen değerler, sağlanan tarih değerinin görüntü biçimine bakılmaksızın Gregoryen takvim değerleri olacaktır. Örneğin, sağlanan tarihin görüntü biçimi Hicri (Hicri takvim: İslami bölgelerde kullanılan ay takvimi.) ise, YIL, AY ve GÜN fonksiyonlarıne ilişkin verilen değerler eşdeğer Gregoryen takvim tarihiyle ilişkili değerler olacaktır.

Örnek

A B
Tarih
5.7.2008
5.7.10
Formül Açıklama (Sonuç)
=YIL (A2)İlk tarihin yılı (2008)
=YIL (A3)İkinci tarihin yılı (2010)

  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft