Excel YEARFRAC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce YEARFRAC formülünün Türkçe karışılığı YILORAN formülüdür.

Aşağıda YILORAN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İki tarih (başlangıç_tarihi ile son_tarih) arasındaki tam günlerin sayısını gösteren yıl kesrini verir. Belirli bir döneme atamak için bir yıllık hakların veya yükümlülüklerin oranını tanımlamak üzere YILORAN fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

YILORAN (YEARFRAC) Formülü Kullanımı

 YILORAN (başlangıç_tarihi, son_tarih, [temel]) 

YILORAN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Başlangıç_tarihi   - Girilmesi Zorunludur : Başlangıç tarihini gösteren tarihtir.
 • Son_tarih   - Girilmesi Zorunludur : Bitiş tarihini gösteren tarihtir.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Önemli Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılmasının yanı sıra, diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak da girilebilir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008,5,23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Tüm değişken/ler tam sayılara yuvarlanır.
 • Başlangıç_tarihi veya son_tarih geçerli bir tarih değilse, YILORAN fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Temel < 0 ise veya temel > 4 ise, YILORAN fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
1.1.2007Başlangıç tarihi
30.7.2007Son tarih
2Gerçek/360 (yukarıya bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=YILORAN (A2,A3,A4)İki tarih arasındaki yıl oranı (0,583333333)

 • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft