Excel YIELD Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce YIELD formülünün Türkçe karışılığı ÖDEME formülüdür.

Aşağıda ÖDEME fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dönemsel faiz ödeyen tahvilin verimini verir. Bono verimini hesaplamak için ÖDEME'yi kullanabilirsiniz.

ÖDEME (YIELD) Formülü Kullanımı

 ÖDEME (düzenleme, vade, oran, ücret, teminat, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılmasının yanı sıra, diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak da girilebilir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008,5,23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

ÖDEME fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Tahvilin yıllık kupon oranıdır.
 • Ücret   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik nominal değeri için fiyatıdır.
 • Teminat   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Hesap görme tarihi, bono gibi satın alanın kuponu satın aldığı tarihtir. Vade tarihi kuponun dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 01.01.08'de işlem gördüğünü ve satın alan tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. İşlem tarihi 01.01.08, hesap görme tarihi 01.07.08 ve vade tarihi de 1 Ocak 2008 olan işlem tarihinden 30 yıl sonrasına denk düşen 1 Ocak 2038'dir.
 • Düzenleme, vade, sıklık ve temele ait kesirli bölümler atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade geçerli bir seri tarih sayısı değilse, ÖDEME fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Oran < 0 ise, ÖDEME fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Ücret ≤ 0 ise veya yeniden satın alma ≤ 0 ise, ÖDEME fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Sıklık 1, 2, veya 4'ün dışında herhangi bir sayıysa, ÖDEME fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Temel < 0 ise veya temel > 4 ise, ÖDEME fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, ÖDEME fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Teminata kadar bir veya daha az kupon dönemi varsa ÖDEME aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • A = kupon döneminin başından hesap görme tarihine kadar olan günlerin sayısı (tahakkuk eden günler) .
  • DSR = hesap görme tarihinden yeniden satın alma tarihine kadar olan gün sayısı.
  • E = kupon dönemindeki günlerin sayısı.
 • Yeniden_satın_almaya kadar birden fazla kupon dönemi varsa, ÖDEME fonksiyonu, 100 iterasyonla hesaplanır. Çözümleme, DEĞER fonksiyonu için kullanılan formül temelinde Newton formülünü kullanır. Ödeme, verim temelinde tahmin edilen fiyata yaklaşıncaya kadar değiştirilir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
15 Şubat 2008Düzenleme tarihi
15 Kasım 2016Vade tarihi
%5,75Kupon yüzdesi
95,04287Ücret
100 TLTeminat değeri
2Sıklık altı ayda birdir (yukarı bakın)
030/360 temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÖDEME (A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)Yukarıdaki koşullara göre bir bononun sürekliliği (0,065 veya %6,5)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft