Excel YIELDDISC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce YIELDDISC formülünün Türkçe karışılığı ÖDEMEİND formülüdür.

Aşağıda ÖDEMEİND fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İndirim yapılmış bir tahvilin yıllık verimini verir.

ÖDEMEİND (YIELDDISC) Formülü Kullanımı

 ÖDEMEİND (düzenleme, vade, ücret, teminat, [temel]) 

Önemli Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılmasının yanı sıra, diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak da girilebilir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008,5,23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

ÖDEMEİND fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Ücret   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik nominal değeri için fiyatıdır.
 • Teminat   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Hesap görme tarihi, bono gibi satın alanın kuponu satın aldığı tarihtir. Vade tarihi kuponun dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 01.01.08'de işlem gördüğünü ve satın alan tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. İşlem tarihi 01.01.08, hesap görme tarihi 01.07.08 ve vade tarihi de 1 Ocak 2008 olan işlem tarihinden 30 yıl sonrasına denk düşen 1 Ocak 2038'dir.
 • Düzenleme, vade ve temel kesirli bölümleri atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, KUPONSAYI fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Ücret ≤ 0 ise veya yeniden satın alma ≤ 0 ise, ÖDEMEİND fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Temel < 0 ise veya temel > 4 ise, ÖDEMEİND fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, ÖDEMEİND fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
16 Şubat 2008Düzenleme tarihi
1 Mart 2008Vade tarihi
99,795Fiyat
100 TLTeminat değeri
2Gerçek/360 temelinde
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÖDEMEİND (A2,A3,A4,A5,A6)Yukarıdaki koşullarla bononun ödemesi (0,052823 veya %5,28)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft