Excel YIELDMAT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce YIELDMAT formülünün Türkçe karışılığı ÖDEMEVADE formülüdür.

Aşağıda ÖDEMEVADE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin yıllık verimini verir.

ÖDEMEVADE (YIELDMAT) Formülü Kullanımı

 ÖDEMEVADE (düzenleme, vade, dağıtım, oran, ücret, [temel]) 

Önemli Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılmasının yanı sıra, diğer formül veya fonksiyonların sonuçları olarak da girilebilir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008,5,23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

ÖDEMEVADE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Dağıtım   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen dağıtım tarihidir.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin dağıtım tarihindeki faiz oranıdır.
 • Ücret   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik nominal değeri için fiyatıdır.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Hesap görme tarihi, bono gibi satın alanın kuponu satın aldığı tarihtir. Vade tarihi kuponun dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 01.01.08'de işlem gördüğünü ve satın alan tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. İşlem tarihi 01.01.08, hesap görme tarihi 01.07.08 ve vade tarihi de 1 Ocak 2008 olan işlem tarihinden 30 yıl sonrasına denk düşen 1 Ocak 2038'dir.
 • Düzenleme, vade, dağıtım ve temelin kesirli kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme, vade veya dağıtım geçerli bir tarih değilse, ÖDEMEVADE fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Oran < 0 ise veya ücret ≤ 0 ise, ÖDEMEVADE fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Temel < 0 ise veya temel > 4 ise, ÖDEMEVADE fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Düzenleme≥ vade ise, ÖDEMEVADE fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
15 Mart 2008Düzenleme tarihi
03 Kasım 2008Vade tarihi
08 Kasım 2007Çıkış tarihi
%6,25Altı aylık kupon yüzdesi
100,0123Ücret
030/360 temelinde (yukarıya bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÖDEMEVADE (A2,A3,A4,A5,A6,A7)Yukarıdaki koşullarla bononun ödemesi (0,060954 veya %6,09)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft