Excel Z.TEST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce Z.TEST formülünün Türkçe karışılığı Z.TEST formülüdür.

Z-testinin tek kuyruklu P-değerini verir.

Z.TEST (Z.TEST ) Formülü Kullanımı

 Z.TEST (dizi,x,[sigma]) 

Z.TEST fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi - Girilmesi Zorunludur : X'in test edileceği dizi veya veri aralığıdır.
 • x - Girilmesi Zorunludur : Sınanacak değerdir.
 • Sigma - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Popülasyon (bilinen) standart sapmasıdır. Belirtilmezse, örnekleme standart sapması kullanılır.

Bazı Uyarılar

 • Dizi boşsa, Z.TEST fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
 • Sigma atlanmadığında Z.TEST, aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Z.TEST (dizi,x,sigma) = 1- Norm.S.Dağ ( (Ortalama (dizi) - x) / (sigma/√n) ,DOĞRU)

  veya sigma atlandığında:

  Z.TEST (dizi,x) = 1- Norm.S.Dağ ( (Ortalama (dizi) - x) / (STDSAPMA (dizi) /√n) ,DOĞRU)

  burada x, ORTALAMA (dizi) örnek ortalamasıdır; n, SAY (dizi) değeridir.

 • Z.TEST, temel popülasyon ortalaması µ 0 olduğunda, örnek ortalamanın gözlenen ORTALAMA (dizi) değerinden daha büyük olma olasılığını temsil eder. Normal dağılımın simetrisinden, ORTALAMA (dizi) < x ise, Z.TEST 0,5'ten büyük bir değer verir.

 • Aşağıdaki Excel formülü, temel popülasyon ortalaması x olduğunda, örnek ortalamanın ORTALAMA (dizi) formülüne göre x'den (her iki yönde) daha ileride olma olasılığını (iki kuyruklu) hesaplamak için kullanılabilir:

  =2 * MİN (Z.TEST (dizi,x,sigma) , 1 - Z.TEST (dizi,x,sigma) ) .

Örnek

A
Veri
3
6
7
8
6
5
4
2
1
9
Formül Açıklama (Sonuç)
=Z.TEST (A2:A11,4)Yukarıdaki veri kümesinin, hipotez olarak alınan 4 (0,090574) popülasyon ortalamasında, z-testinin tek kuyruklu olasılık değeri
=2 * MİN (Z.TEST (A2:A11,4) , 1 - Z.TEST (A2:A11,4) )Yukarıdaki veri kümesinin, hipotez olarak alınan 4 (0,181148) popülasyon ortalamasında, z-testinin çift kuyruklu olasılık değeri
=Z.TEST (A2:A11,6)Yukarıdaki veri kümesinin, hipotez olarak alınan 6 (0,863043) popülasyon ortalamasında, z-testinin tek kuyruklu olasılık değeri
=2 * MİN (Z.TEST (A2:A11,6) , 1 - Z.TEST (A2:A11,6) )Yukarıdaki veri kümesinin, hipotez olarak alınan 6 (0,273913) popülasyon ortalamasında, z-testinin çift kuyruklu olasılık değeri

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft