Excel ZTEST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ZTEST formülünün Türkçe karışılığı ZTEST formülüdür.

Bir z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini verir.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. Z.TEST fonksiyonu.

ZTEST (ZTEST) Formülü Kullanımı

 ZTEST (dizi,x,[sigma]) 

ZTEST fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi - Girilmesi Zorunludur : X'in test edileceği dizi veya veri aralığıdır.
 • X - Girilmesi Zorunludur : Sınanacak değerdir.
 • Sigma - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Popülasyon (bilinen) standart sapmasıdır. Belirtilmezse, örnekleme standart sapması kullanılır.

Bazı Uyarılar

 • Dizi boşsa, ZTEST fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
 • ZTEST, sigma atlanmadığında, aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Formül

  veya sigma atlandığında:

  Formül

  burada x, ORTALAMA (dizi) örnek ortalamasıdır; s ise, STDSAPMA (dizi) örnek standart sapmadır; n, SAY (dizi) örneğindeki gözlem sayısıdır.

 • ZTEST, temel popülasyon ortalaması μ 0 olduğunda, örnek ortalamanın gözlenen ORTALAMA (dizi) değerinden daha büyük olma olasılığını temsil eder. Normal dağılımın simetrisinden, ORTALAMA (dizi) < μ 0 ise, ZTEST 0,5'ten büyük bir değer verir.

 • Aşağıdaki Excel formülü, temel popülasyon ortalaması μ 0 olduğunda, örnek ortalamanın ORTALAMA (dizi) formülüne göre μ 0 'dan (her iki yönde) daha ileride olma olasılığını (çift kuyruklu) hesaplamak için kullanılabilir:

  =2 * MİN (ZTEST (dizi,μ 0 ,sigma) , 1 - ZTEST (dizi,μ 0 ,sigma) ) .

Örnek

A
Veri
3
6
7
8
6
5
4
2
1
9
Formül Açıklama (Sonuç)
=ZTEST (A2:A11,4)Yukarıdaki veri kümesinin, hipotez olarak alınan 4 (0,090574) popülasyon ortalamasında, z-testinin tek kuyruklu olasılık değeri
=2 * MİN (ZTEST (A2:A11,4) , 1 - ZTEST (A2:A11,4) )Yukarıdaki veri kümesinin, hipotez olarak alınan 4 (0,181148) popülasyon ortalamasında, z-testinin çift kuyruklu olasılık değeri
=ZTEST (A2:A11,6)Yukarıdaki veri kümesinin, hipotez olarak alınan 6 (0,863043) popülasyon ortalamasında, z-testinin tek kuyruklu olasılık değeri
=2 * MİN (ZTEST (A2:A11,6) , 1 - ZTEST (A2:A11,6) )Yukarıdaki veri kümesinin, hipotez olarak alınan 6 (0,273913) popülasyon ortalamasında, z-testinin çift kuyruklu olasılık değeri

Kaynak:Microsoft