Hıdrellez Nedir? Bu günde Neler Yapmalıyız

06.05.2017
• Nedir • Kultur • Hayat • Tarih

Hıdrellez, her yıl Mayıs ayının 6’sında kutlanır. Baharın geldiği, soğukların bitip sıcak havaların başladığı anlamına gelen kutlamalara verilen addır. Hıdrellez Hızır ve İlyas Peygamberlerin adlarının birbirine geçmesinden oluştuğuna inanılır. Bu günde Hızır ve İlyas Peygamberlerin buluştuğu gün olarak da söylenmektedir. Hıdrellez’in Mezapotamya kültürüne ait olduğu veya İslamiyet öncesi Orta Asya Türk Medeniyetlerine dayandığıyla ilgili inanışlar vardır.


Hızır’ın ölümsüzlük suyundan içerek asırlardır bahar aylarında insanların aralarında gezinerek bolluk ve sağlık dağıttığına inanılır.


Bu gün, Hristiyanlar ve Ortodokslar tarafından da kutlanır. Baharın müjdecisi olarak kutlanır.


Hıdrellez gecesinde Hızır’ın geçtiği yerlere bolluk ve sağlık geleceğine inanılır. Halk arasındaki inanışlara göre bu gece yiyecek kapları, kilerler ve para saklanan yerler açık bırakılır. Mal, para, iş ve sağlık isteyenlerin Hıdrellez gecesinde gül ağacının altına istedikleri şeyi anımsatacak bir sembol koyduklarında bu isteklerinin gerçekleşmesine Hızır Peygamberin yardım edeceğine inanılır. Bazı yörelerimizde ateş yakılıp dilek dilenir ve sonrasında yakılan ateşin üstünden dileklerin gerçekleşmesi için atlanır.

Bu gecede, yenibahar kaynatılarak tüm evde kokusun gezdirilmesi ve evdekilerin de bunu koklamasının, sağlık ve bolluk getireceğine de inanılır.


Bu günde yapılan şenlik ve kutlamalara ülkemizde farklı isimler verilse de amaç aynıdır. Bolluk, bereket ve sağlık en çok istenen şeydir. Bu kutlamalara baht açma, bahtiyar, mantıfar, dağara yüzük atma,niyet çıkarma, mani çekme adları verilir.


Dileklerin gerçekleşmesi, duaların kabul olması için bazı yörelerimizde oruç tutma, sadaka dağıtma ve kurban kesme gibi adetler de bulunur.


Bu günde Hızır Peygamberin halkın arasında dolaştığı darda kalanlara, derdi olanlara yardım ettiğine inanılır. Bu yüzden bu günde yardım isteyen kimse geri çevrilmez her karşılaşılan ihtiyaç sahibinin veya yardım dileyenin Hızır olabileceği düşünülür.

Bilinen ve Anlatılan Hikayesi: Hızır ve İlyas Kıssası - Hıdrellez


Tarihte yaşayan tüm Dünya’ya egemen ulu bir hükümdarın ölümden çok korkması sonucu ülkesindeki tüm bilge kişilere ölümsüzlüğü nasıl elde edeceğini sormuş. Çok farklı cevaplar alsa da söylenenlerin ortak noktası Kaf Dağının zirvesinde bulunan ölümsüzlük suyundan içerse istediğinin olacağını öğrenmesiyle berarber ordusuyla bu suyu aramak için sefere çıkmıştır. Hızır ve İlyas onun ordusundaki iki askermiş. Seferin bir anında Hızır ve İlyas ordudan ayrılmışlar ve yalnız yola devam etmişler. Konakladıkları bir su kenarında yanlarında getirdikleri azıkları olan kuru balığı yemek için çıkardıkları sırada balığı suya düşürmüşler. Suya düşen balık canlanıp hızlıca kaçınca konakladıkları yerdeki suyun aradıkları ölümsüzlük suyu olan ab-ı hayat olduğunu anlamışlar. Bu sırada yanlarına gelen bir melek onlara kıyamete kadar yaşayacaklarını ve Hızır’ın karada İlyas’ın ise denizde darda kalıp sıkışanlara yardım edeceklerini bildirmiş. Halk arasında da Hıdrellez günü Hızır ve İlyas’ın buluştuklarına inanılır. Onların buluşmasıyla ölü tabiat canlanır, her yere bolluk bereket akar. Bu gecenin yağmurlu geçtiği zamanlarda Hızır ve İlyas’ın buluştuklarında sevinçlerinden ağladıkları ve bulutların da bu sevince ortak olduğu anlatılır.