Hız Sınırını %30 Dan Fazla Aşmanın Trafik Cezası (2018)

22.01.2018
• Nedir
trafik cezası 2018

Trafik Cezası 2018

Verilecek Trafik Cezası 488 TL dir.

% 25 İndirimli 366 TL .

İhlalin Konusu

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak,

İlgili Kanun/Yönetmelik Maddesi: 51/2-b

Ceza Kimlere tatbik Olunur:Sürücülere

Ceza Puanı : 15

Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile

Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.