İlluminati Nedir? İlluminati Kartları Hakkında Şaşırtıcı Bilgiler

03.05.2017
• Nedir • Ilginc • Tarih

1 Mayıs 1776 tarihinde cizvit tarikatına mensup hukuk profesörü Adam Weishaupty tarafından 6 kişi ile birlikte kurulmuştur. B ir ara faaileyeti duraksasada neredeyse 2 yüz yılı aşkın süredir faaliyetine devam etmektedir . İlluminati kelimesi Latince aydınlanmışlar anlamına gelmektedir. Almanya' da Baverya eyaletinde kurulmuş olup model olarak masonluğu esas almıştır.


Çok kısa sürede askeri, idari, bilimsel ve mali kurumlarda çalışan binlerce üyesi olmuş ve Amerika ve Avrupa ülkelerine yayılmış ve ülkelerin yönetimlerinde çok ciddi nüfus elde etmişlerdir.

Ancak daha sonraları bu gizli örgüte ait belgeler ifşa edilmiş ve faaliyetleri yasaklanmıştır. 1875 senesinde Alman felsefeci Hegel' in örgüte iltihakı ile örgüt adeta yeniden kurulmuş ve Hegel tarafından 'Yeni Dünya Düzeni' kavramı yüksek sesle dile getirilmiştir.

İlluminatinin simgesi

İlluminatinin simgelerinden biri kilise figürlerinde bulunan ve kilisenin şeytan ilan ettiği ışık taşıyan Luficer dir. Mühür olarak doların üzerinde bulunan bitmemiş bir piramidin üzerinde bulunan göz simgesidir.

İluminati örgütünün üyeleri gizlilik yemini etmiş olup, üst kademelerde bulunan kişilerin emirlerine itaat edeceklerini söyleyerek gruba dahil olmuşlardır.

İlluminatinin amacı ülkelerin hükümetlerini ele geçirerek ileride Yeni Bir Dünya Düzeni sağlamaktır. Toplumları dinden uzaklaştırma, ahlaki değerlerini bozma, dini inançları yok etme ve insanların ülkelerine olan sevgilerini yok etmeyi amaçladığı iddia edilmiştir.


Bu amacı gerçekleştirmek için kullandıkları argümanlar

İlluminatinin destekçileri subliminal olarak kliplerde, reklamlarda, sinema ve dizilerde topluma empoze etmiş, insanların bilinç altına girmiş ve hali hazrıda da kendini kabul ettirme sürecini yönetmektedir. Müzik sektöründe ise Lady Gaga, Rihanna, Kanye West, Beyonce ve Katy Perry gibi şarkıcılar kliplerinde İlluminati sembollerini kullanmışlardır. Bu semboller genellikle piramit, üçgen, tek göz, ve güneştir.


Araştırmacılara göre geçmişte olan önemli olayların arkasında İlluminati' nin olduğu iddia edilmektedir. Bunlar arasında Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikastı gibi olaylar her ne kadar ispatlanamamış olsa da vardır .


İlluminati Kartları

Steve Jackson adında bir kişi Steve Jackson Games isimli oyun şirketini kurmuş ve yetişkin kişilerin oynayabileceği kart oyunları yapmıştır.


İlk defa 1985 yılında da İlluminati - Yeni Dünya Düzeni (The New World Order) adında kaos stratejileri üzerine kart oyunu çıkarıldı ve "Dünyayı Ele Geçirmek" sloganıyla piyasaya sürüldü. İşte bu kartlarda figüre edilen kaos stratejileri oyundan çok sonra gerçekten vuku bulmuştur. Bu vakalar arasında Dünya Ticaret Merkezi - ikiz kulelere yapılan saldırı, beşgen şeklindeki Pentagon Amerika'nın Savunma Bakanlığı ve Askeri Haber alma merkezi binasına olan saldırı, Japonya' da meydana gelen depremler sonrası başka bir deprem dalgasının oluşması ve Endonezya'yı vurmasının resmedilmesi, nükleer sızıntı kartı ileJaponya’da nükleer sızıntı olması, siyahi bir kişinin Amerikan başkanı olduğuna ilişkin kart, insan klonlama kartı, ekin çemberi ve ufo kartı , kablolu tv ler ile insanları tv karşısında ahlaksızlaştırma ve üretkenliğini kırmaya ilişkin planlandığı iddia edilen kart , enerji krizi kartı bu kartlar arasında sayılır.


1995 yılında çıkartılmış bir oyun kartıTidal Wave, yani Deprem Dalgası. Görüğümüz üzere oldukça büyük bir deprem dalgası meydana gelmiş ve altında şu ifade bulunmaktadır: Bununla bir oyun kazanırsanız, ikinci bir oyun yapma hakkı kazanırsınız.''

Endenozya Tsunami FelaketiBacklash, yani Boşluk

Barrack Huseyin Obama aslen Kenyalıdır. Babası müslümandır ve onlar için bir boşluk anlamında kullanıldığı tahmin edilmektedir.


Combined Disasters, anlamı Kombine Felaketler. Kombine Felaket yapmak anlamında kullanmıştır.

Japonya saat kulesiVe yine Japonya hatırlarsınız nükleer sızıntı ile felaketler ard arda gelmiştir.

Japonya'nın nükleer araştırma merkezi deprem sonrası nükleer sızıntı meydana gelmiştir.


Crop Circles, Ekin Çemberleri. Ekin Çemberleri, tarlalarda geometrik motifler, şekiller, UFO'ları anımsatıyor
Epidemic, yani Salgın.Bütün bu büyük olayların illümanati tarafından önceden kurgulanıdığı ve zamanı gelince ülkleri yönetmek ve servetlerine servet katmak için kullanıldığı ileri sürülmüştür.

ABD çok uzun süredir bu örgütün etkisi altında olduğu ve geçmiş tarihlerde ki Amerika başkanlarının ve günümüzde ki önemli isimlerin bu örgütün üyesi olduğu araştırmacılar tarafından iddia edilmektedir.

Bu örgütün en tepesinde dünyayı yöneten 10 kişinin bulunduğu ve bunların altında 300 den fazla bir alt hiyerarşik grubunun olduğu söylenmektedir.

Ayrıca Theilluminati adı altında resmi bir twitter hesabı da bulunmaktadır.
Kimilerine göre, gelecekte geleceğine inanılan ve insanları doğru yoldan çıkaracak ve onları sapkınlığa ve ahlaksızlığa itecek olan Deccal'e hizmet etmektedir. Diğer bir ifade ile dünyayı kaosa boğup Deccal’in bir an önce ortaya çıkmasına verimli ortamı oluşturmak ve bir an önce Tanrının Mesihi göndermesini istemektedirler. Çünkü dünya yeterince karışmadıkça Mesih (kurtarıcı) gelmeyecektir, yani Tanrıyı kıyamete zorlamak istemektedirler.


Bütün bunları yapmak için ciddi bir maddi güce ihtiyaç duyulması gerektiği ortadadır. Masonların etkisinde olan ve dünyanın en büyük siyonist örgütü olarak kabul edilen İlluminati' nin bünyesinde ABD’nin tanınmış zengini 2017 yılında ölen David Rockefeller olduğu iddia edilmektedir. Rockfeller dünyanın en büyük şirketlerinden olan; Chase Manhattan Bank, Citibank ve Standard Oil, Mobil gibi dünya petrol pazarını elinde tutan dev şirketlerin en büyük hissedarıydı.


Kaldı ki Amerikan devletinin kendi parası üzerinde kontrolü ve etkisi bulunmamakta ve bir özel sektör bankası olan Federal Reserve Bank isimli banka tarafından Amerikan doları basılmaktadır. Ve bu banka mason bir aile olan Rothschild ailesi tarafından yönetilmektedir.