İndapamid Ne İşe Yarar, Yan Etkileri, Kullanımı ve Uyarılar

24.02.2018
• Kozmetik-ilac
ilac
Bu yazımızda İndapamid içeren ilaçların kullanım alanlarını, yan etkilerini, kullanım şeklini, varsa diğer ilaçlarla etkileşimlerini ve kimlerin kullanmaması gerektiği gibi bazı konular işlenmiştir.
  ! Bu yazının hazırlanmasında bilgilerinden faydalanılan ve yazı içerisinde geçen "İndapamid" etken maddeli ilacın formul bileşim özelliği aşağıdaki gibidir.


  Ana Etken Madde : İndapamid

  Kısaca

  Diüretik. Yetişkinde 1,25 - 5mg/gün.
  Gebelik kategorisi B.

  Şu Tedavilerde kullanılmaz: sülfonamid allerjisi, anüri (idrar çıkaramama).

  Etkileşim; Antihipertansifler, lityum, norepinefrin.

  Yan etkiler; baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, el ve ayak uçlarında uyuşma, sinirlilik ve ajitasyon, gastrointestinal bozukluklar, ciltte alerjik reaksiyonlar, özellikle diabetiklerde hiperglisemi, bazı hastalarda hiperürisemi ve gut ataklarına, keza elektrolit dengesizlikleri...

İndapamid Ne İşe Yarar (Kullanım Alanları)

İndurin tablet tek başına ya da diğer antihipertansiflerle birlikte hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Ayrıca konjestif kalp yetmezliğine bağlı olarak görülen su ve retansiyonuna(ödem) karşı da kullanılır.

İndapamid Kimler Kullanmamalı

İndurin tablet anüride(idrar çıkaramama) kullanılmaz. Ayrıca indapamid ya da diğer sülfanamid türevi ilaçlara aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

İndapamid Yan Etkileri

Pek çoğu hafif geçici olmak üzere baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, el ve ayak uçlarında uyuşma, sinirlilik ve ajitasyondur. Ayrıca bazı gastrointestinal bozukluklar, ciltte allerjik reaksiyonlar, özellikle diabetiklerde hiperglisemi, bazı hipreürsemili hastalarda gut ataklarına, keza elektrolik dengesizliklere neden olabilir.

İndapamid ile İlgili Bazı Uyarılar

- Hipokalemi ve diğer elektrolit dengesizliklerine yol açabileceğinden özellikle kardiyak aritmisi olan ya da kalp glikozidleri kullanan hastalarda serum elektrolit düzeyleri uygun aralarla ölçülmelidir.

- Ayrıca hipokalemi, hiponatremi, hipokloremik alkaloz gibi durumlarda ortaya çıkacak klinik belirtiler. (ağız kuruluğu susama, halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk, kas ağrıları hipotansiyon, oligüri taşikardi, gastrointestinal rahatsızlıklar gibi) dikkatle izlenmelidir.

- Serum elektrolit düzeylerinin tayini özellikle fazla miktarda kusan yada parenteral sıvı tedavisi yapılan kişilerde elektrolit dengesizliği bulunan hastalarda (kalp yetmezliği, böbrek hastalığı ya da sirozu olanlarda ) ve tussuz diyet uygulayanlarda önem taşır. - Hipokalemiye yol açan diüretiklerle birlikte kullanılması tavsiye edilmez. - Hiperürisemili hastalarda İndurin tedavisi süresince serum ürik asid düzeyleri periyodik olarak tespit edilmelidir.

- Diğer tiazidler gibi böbrek hastalıklarında dikkatle kullanılamlı, tedavi süresince böbrek fonksiyon testleri yapılmalıdır. - Aynı şekilde karaciğer yetmezliği veya ilerleyen karaciğer hastalığı olanlarda su ve elektrolit dengesindeki küçük değişmeler dahi hepatik komaya neden olabileceğinden çok dikkatle kullanılmalıdır. - Diabetik hastalarda indurin tedavisi sırasında serum glukoz düzeyleri sık sık kontrol edilmelidir.

İndurin latent diabeti belirgin hale getirebilir.

Keza diabetiklerin insulin gereksinimlerini değiştirebilir.

- Lityumun renal klerensini azaltıp toksisitesini arttıracağından lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmalıdır. - Hamilelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. - Emziren annlerde kullanımı gerekliyse emzirmeye son verilmelidir.

- Çocuklarda etkinlik ve güvenirliliği belirlenmemiştir.

- İndurin serum asid düzeyini yükseltir.

İndapamid Diğer İlaçlarla Etkileşimi

Bildirilmemiştir.

İndapamid Kullanım Şekli

Kullanım şekli konusunda lütfen doktorunuza danışınız.


Not:
Bu bilgiler ilaç prospektüslerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş olsa da, bazen yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.

Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne bakınız.
Geçmiş olsun dileklerimizle...