İnsan anti-D İmmunglobülini Ne İşe Yarar, Yan Etkileri, Kullanımı ve Uyarılar

24.02.2018
• Kozmetik-ilac
ilac
Bu yazımızda İnsan anti-D İmmunglobülini içeren ilaçların kullanım alanlarını, yan etkilerini, kullanım şeklini, varsa diğer ilaçlarla etkileşimlerini ve kimlerin kullanmaması gerektiği gibi bazı konular işlenmiştir.
    ! Bu yazının hazırlanmasında bilgilerinden faydalanılan ve yazı içerisinde geçen "İnsan anti-D İmmunglobülini" etken maddeli ilacın formul bileşim özelliği aşağıdaki gibidir.
    Ana Etken Madde : İnsan anti-D İmmunglobülini
    Etken madde : Human anti-D immünoglobülini. Ürünün 1ml sinin içeriği aşağıdaki gibidir : En az 900I.U ye karşılık gelen insan proteini 100-170mg , Rh (D)- eritrositine karşı antikordan (en az 180 mg) oluşan en az %95lik insan immünoglobülini Yardımcı Maddeler : Aminoasetik asit (glisin), sodyum klorür, enjeksiyonluk su

İnsan anti-D İmmunglobülini Ne İşe Yarar (Kullanım Alanları)

Rh(D) 'ye karşı sensitizasyonun engellenmesi (antikor oluşumu ) 1- Ana uygulamaların başında yenidoğandaki hemolitik hastalıkların önlenmesi gelmektedir.

Rh-negatif veya Du pozitif hamile kadında sensitizasyon, özellikle doğum sırasında veya bazı durumlarda hamilelik sırasında gerçekleşen, Rh (D) uyumsuz fetal alyuvarların annenin dolaşımına geçmesi sonunda oluşur. (feto-metarnal transfüzyon ) Rhesogamma P aşağıdaki durumlarda kullanılır : a)Doğum öncesi Rh - negatif (d) veya Du pozitif kadında hamileliğin 28-30. haftalarında Eğer yenidoğan Rh pozitif ( D veya Dzayıf ) ise doğumdan sonra da tedaviye devam edilmelidir.

b)Doğum sonrası Anne d (Rh negatif ) Çocuk D ( Rh pozitif ) Anne d (Rh negatif ) Çocuk Du (Du pozitif ) Anne Du (Du pozitif ) Çocuk D ( Rh pozitif ) c) Aşağıdaki özel durumlarda Rh negatif (d) veya Du pozitif kadında, hamilelik sırasında uterusun external fleksiyonu, karın travması, menstürasyon kanaması, çocuk düşürme, ektopik hamilelik, hydatidiform mole (hamileliğin 6. haftası veya daha sonra ) ve her amniyosentez veya koryon biyopsisi sonrasında kullanılmaktadır. Rhesogamma P aşağıdaki durumlarda kullanılır : 2- Rh negatif kişilerde, Rh uyumsuz kan üniteleri transfüzyonu sonrası ( tüm kan ve eritrosit süspansiyonu )

İnsan anti-D İmmunglobülini Kimler Kullanmamalı

İntramüsküler enjeksiyonun kontrendike olduğu ağır platelet eksikliği veya diğer koagülasyon bozuklukları olan hastalarda, Rhesogamma P alternatif olarak subkutan uygulanabilir.

Özellikle, IgA eksikliği olan ya da IgA 'ya karşı antikorları olan hastalarda homolog immunglobulin ihtiva eden medikal ürünlere karşı hipersensitivitede kullanılmamalıdır.

İnsan anti-D İmmunglobülini Yan Etkileri

Eğer bu prospektüste belirtilmemiş olan yan etkiler gelişirse, doktorunuza ya da eczacınıza başvurun. Enjeksiyon bölgesinde hassasiyet ya da şişkinlik oluşabilir.

Seyrek olarak vücut ısısında artış, deri reksiyonları ve titreme görülebilir.

Az sayıda hastada bulantı, kusma, kötü hissetme, baş ağrısı ve nefes almada zorluk kardiyovasküler reaksiyonlar ve alerji/anafilaksi benzeri reaksiyonlar gözlenmiştir.

Özellikle preparat istemeyerek intravasküler enjeksiyon (bir kan damarının içine enjekte etme) şeklinde uygulanırsa kardiyovasküler yetmezliğe (şok) kadar giden semptomlar oluşabilir.

Şüphe edilen bütün allerji/anafilaksi benzeri reaksiyonlarda, enjeksiyon derhal kesilmelidir.

Şok tedavisi için geçerli standart yöntemler kullanılmalıdır. Eğer gerekli ise şu ek tedavi uygulanmalıdır : a) Hafif şiddetli reaksiyonlarda : Kortikosteroidler ve antihistaminikler verilmelidir.

b) Ağır ve hayatı tehdit eden reaksiyonlarda (örn anafilaktik şok ) reaksiyonun şiddetine bağlı olarak - Hemen yavaş bir şekilde i. v. yoldan adrenalin enjekte ediniz - Yüksek dozda i. v. yoldan yavaş bir şekilde kortikosteroid veriniz. - Eğer gerekli ise hacim replazmanı ve oksijen veriniz. Özellikle istemeyerek yapılan intravasküler enjeksiyonda, hasta uzun bir dönem boyunca takip edilmelidir.

( yaklaşık 1 saat) Doz aşımının etkileri bilinmemektedir.

İnsan anti-D İmmunglobülini ile İlgili Bazı Uyarılar

Rhesogamma P uygulamasından sonra hasta en az 20 dakika takip altına alınmalıdır. İlac intravasküler olarak uygulanmamalıdır. Intravasküler enjeksiyonun antikor eksikliği sendromu gibi şok benzeri reaksiyonlar geliştirme riski çok yüksektir.

Solüsyonun intramüsküler uygulaması sırasında, enjektör ucu kas içinde iken, ucun damara rasgelmediğini kontrol etmek için enjektör pistonu geriye çekilip kontrol edilmelidir.

Doğum sonrasında Rhesogamma P anneye uygulanır, yeni doğana uygulanmaz. Bulanık ya da partikül içeren solüsyonları kullanmayınız. HAMİLELİK ve LAKTASYON Bu preparat hamilelik sırasında da verilir.

Hamilelik sırasında ve/veya yenidoğan üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bilinmemektedir.

İnsan anti-D İmmunglobülini Diğer İlaçlarla Etkileşimi

İmmünoglobülinlerin verilmesinden sonra, parenteral canlı virüs aşılarıyla aşılanma öncesinde en az 3 aylık bir süre geçmelidir.

(örneğin kabakulak, kızamık, kızamıkcık ve uygun kombinasyon aşıları bunlara ek olarak suçiçeği) Buna rağmen kızamıkçık aşısı hastanın yattığı dönemde verilebilir.

Böyle durumlarda aşının başarılı sonuçları antikor seviyeleri ölçülerek aşıdan sonra 3. 10 haftalarda kontrol edilmelidir.

Aşağıdaki aşılar öncesinde zaman aralığına gerek yoktur. - Oral aşılar (örneğin polyo, tifo) - İnaktive edilmiş patojen içeren aşılar (örneğin infiuenza, TBE, kuduz, boğmaca HIB aşıları) veya toksoid aşıları( örneğin difteri tetanoz ve uygun kombinasyo aşıları) Rhesogamma P diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır. Serolojik Testlerle etkileşim : Immunglobulin verildikten sonra serolojik testler uygulandığında, bu preparatların hastaya bazan yanlış pozitif sonuçlar doğurabilecek pek çok antikor kazandırdığı hatırlanmalıdır. ( Bu durum özellikle kan grubu testlerinde, antikor testlerinde ve Coombs testlerinde geçerlidir.

) Anti-D immunglobulini ile yapılan antepartum profilaksisinden sonra doğan çocuklarda, doğrudan Coombs tesinde zayıf-pozitif sonuçlar elde edilebilir.

İnsan anti-D İmmunglobülini Kullanım Şekli

Kullanım şekli konusunda lütfen doktorunuza danışınız.


Not: Bu bilgiler ilaç prospektüslerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş olsa da, bazen yazım ve diziliş hataları mevcut olabileceğinden gerekli durumlarda başka kaynaklara da bakılmasını ve bilgilerin doğrulanmasını tavsiye ederiz.
Kullanmadan önce mutlaka prospektüsüne bakınız.

Geçmiş olsun dileklerimizle...