İnsan Vücudundaki Elementler, Oranları ve Görevleri

17.10.2017
• Kimya • Bilim
İnsan Vücudundaki Elementler ve Görevleri

Vücudumuzdaki Elementlerin Oranları ve Görevleri

Altı element insan vücudunda bulunan elementlerin % 99'unu oluşturur. KHAOFK şeklinde formülleştirilerek akılda tutulabilir. K karbon, H hidrojen, A azot, O oksijen, F fosfor ve K kükürttür. Şimdi vücudumuzdaki elementlerin oranlarına ve temel işlevlerine kısaca göz atalım:

Oksijen Elementinin Vücuttaki Oranı ve Görevleri

Vücudumuzda en çok bulunan element olup, vücut kütlesinin yaklaşık % 65'ini oluşturur. Her su molekülü bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen atomundan oluşur. Su bileşeni olmasının yanı sıra oksijen, hücresel solunum için de gereklidir.

Karbon Elementinin Vücuttaki Oranı ve Görevleri

Tüm organik bileşikler karbon içerir ve bu nedenle karbon, vücut ağırlığının yaklaşık % 18'ini oluşturan vücutta en bol ikinci elementtir. Karbon; proteinlerde, karbonhidratlarda, lipidlerde ve nükleik asitlerde bulunur. Karbondioksitte de bulunur.

Hidrojen Elementinin Vücuttaki Oranı ve Görevleri

Hidrojen atomları bir insanda en çok bulunan atom türü olmasına karşın özağırlıkları nedeniyle kütlenin yalnızca % 10'unu oluştururlar. Hidrojen suda bulunur ve ayrıca bir elektron taşıyıcısıdır.

Azot Elementinin Vücuttaki Oranı ve Görevleri

Azot, vücut kütlesinin yaklaşık% 3.3'üdür. Proteinler ve nükleik asitler içinde bulunur.

Kalsiyum Elementinin Vücuttaki Oranı ve Görevleri

Kalsiyum, vücut kitlesinin % 1.5'ini oluşturur. Kemikler ve dişler oluşturulmasına rol alır. Ayrıca, kaslarımız için de işlevleri bulunmaktadır.

Fosfor Elementinin Vücuttaki Oranı ve Görevleri

Fosfor, vücut kütlesinin yaklaşık % 1'ini oluşturur. Bu element, nükleik asitler içinde bulunur. Fosfor, enerji transferinin önemli bir bileşenidir.

Potasyum Elementinin Vücuttaki Oranı ve Görevleri

Potasyum, bir insanın kütlesinin yaklaşık % 0.2-0.4'ü kadardır. Sinir sisteminde işlevleri bulunur. Potasyum, vücutta için önemli bir katyondur.

Kükürt Elementinin Vücuttaki Oranı ve Görevleri

Kükürt, bazı amino asitler ve proteinlerde bulunur. Vücut kütlesindeki oranı, yaklaşık % 0.2-0.3 kadardır.

Sodyum Elementinin Vücuttaki Oranı ve Görevleri

Sodyum, potasyum gibi, pozitif yüklü bir iyondur ve vücut kütlesindeki oranı, yaklaşık % 0.1-0.2'dir. Sodyum, vücudun elektrolit dengesini düzenler. Ayrıca, kan ve hücrelerdeki su hacmine göre homeostazı korur.

Vücuttaki Diğer Elementler

Alüminyum, demir, kobalt, bakır, çinko, iyot, selenyum, flüor, sülfür, magnezyum, molibden, klor, manganez, lityum, stronsiyum, silisyum, kurşun, vanadat, arsenik ve brom...