Javascirpt KeyCode

11.08.2017
• Yazilim • Bilgisayar

Javascirpt KeyCode Nedir

Keycode klavyede herhangi bir herhangi bir tuşa basıldığında üretilen sayı değerine denir.KeyCode özelliği, onkeypress, onkeydown veya onkeyup olayları ile kullanılır. Keycode, bu olayları tetikleyen klavye tuşunun unicode anahtar kodunu bize döndürür.

Javascirpt KeyCode Nasıl Kullanılır

Öncelikle karakter kodu (ASCII) ve KeyCode aralarında fark vardır. Karakter kodları, Bir ASCII karakterini temsil eden bir sayıdır.
Keycode ise klavyede gerçek bir tuşu temsil eder. Keycode üretmek için gerçek bir tuşa basılması gerekmektedir.
Karakter kodu ve Keycode herzaman aynı şeyi ifade etmez. Örneğin q tuşunun ve Q tuşunun keycode değeri ikisi içinde 81 dir. Ancak ascii kodu küçük q 81, büyük Q ise 113 tür.Eğer document.onkeydown kullanır iseniz kullanıcı q veya Q ya bastığında hep 81 değerini elde edersiniz.
Ancak document.onkeypress kullanır iseniz kullanıcı q ya bastığında 81 ve Q ya bastığında 113 değerini elde eder.

Kullanıcının bir işlev tuşunu ("F1", "CAPS LOCK" veya "Shift" gibi tuşlar) kullanıp kullanmadığını kontrol etmek için onkeydown veya onkeyup etkinliğini kullanmalısınız.Çünkü onkeypress bu tuşların basıldığını algılayamaz. Ayrıca onkeypress Firefox'ta çalışmamaktadır dolayısıyla keypress Firefox'da sıfır döndürür.Eğer "ALT", "CTRL" veya "SHIFT" tuşlarının basıldığını kontrol etmek istiyorsanız altKey, ctrlKey or shiftKey özelliklerini kullanmalısınız.

Örnek Kullanım

 if (e.shiftKey==true) alert ("Shift e basıldı"); veya

if (e.keyCode==16) alert ("Shift e basıldı");

Javascript KeyCode Örnek


<html>
<p>
Bir harf, sayı yada sembolün Unicode karakter kodunu almak için klavyedeki herhangi bir tuşa basın.
</p>
<p id="demo" style='border:1px solid;padding:10px 5px;font-size:32px;width:300px;height:90px;text-align:center;'></p>
<script>
document.onkeydown = fff;
//document.onkeypress = fff;
function fff (e) {
var x = e.which || e.keyCode;
document.getElementById ("demo") .innerHTML = "Unicode Kodu: " + x;
}
</script>
</body>
</html>Javascirpt KeyCode Sayı Karşılıkları

Key Code

Key Code

Key Code

backspace

8

e

69

numpad 8

104

tab

9

f

70

numpad 9

105

enter

13

g

71

çarpım *

106

shift

16

h

72

toplama +

107

ctrl

17

i

73

çıkarma -

109

alt

18

j

74

virgül,

110

pause/break

19

k

75

bölü slah /

111

caps lock

20

l

76

f1

112

escape

27

m

77

f2

113

page up

33

n

78

f3

114

page down

34

o

79

f4

115

end

35

p

80

f5

116

home

36

q

81

f6

117

left arrow

37

r

82

f7

118

up arrow

38

s

83

f8

119

right arrow

39

t

84

f9

120

down arrow

40

u

85

f10

121

insert

45

v

86

f11

122

delete

46

w

87

f12

123

0

48

x

88

num lock

144

1

49

y

89

scroll lock

145

2

50

z

90

noktalı virgül;

186

3

51

leftwindow

91

eşittir =

187

4

52

rightwindow

92

virgül ,

188

5

53

select key

93

tire -

189

6

54

numpad 0

96

period

190

7

55

numpad 1

97

forward slash

191

8

56

numpad 2

98

tek tırnak

192

9

57

numpad 3

99

open bracket

219

a

65

numpad 4

100

ters slash

220

b

66

numpad 5

101

close braket

221

c

67

numpad 6

102

single quote

222

d

68

numpad 7

103


Diğer Javascript Keycodelar

keydown/keyup event.keyCode

Opera

MSIE

Firefox

Safari

Chrome

Key pressed

173

173

181

173

173

Mute On Off

174

174

182

174

174

Volume Down

175

175

183

175

175

Volume Up

186

186

59

186

186

; :

187

187

61

187

187

= +

189

189

173

189

189

- _96/45

Numpad 0 Ins

97/35

Numpad 1 End

98/40

Numpad 2 Down

99/34

Numpad 3 Pg Down

100/37

Numpad 4 Left

101/12

Numpad 5

102/39

Numpad 6 Right

103/36

Numpad 7 Home

104/38

Numpad 8 Up

105/33

Numpad 9 Pg Up

106/106

Numpad *

107/107

Numpad +

109/109

Numpad -

110/46

Numpad . Del

111/111

Numpad /


32

64

@

96

`

128

160

192

À

224

à

33

!

65

A

97

a

129



161

¡

193

Á

225

á

34

"

66

B

98

b

130

162

¢

194

Â

226

â<

35

#

67

C

99

c

131

ƒ

163

£

195

Ã

227

ã

36

$

68

D

100

d

132

164

¤

196

Ä

228

ä

37

%

69

E

101

e

133

165

¥

197

Å

229

å

38

&

70

F

102

f

134

166

¦

198

Æ

230

æ

39

'

71

G

103

g

135

167

§

199

Ç

231

ç

40

(

72

H

104

h

136

ˆ

168

¨

200

È

232

è

41

)

73

I

105

i

137

169

©

201

É

233

é

42

*

74

J

106

j

138

Š

170

ª

202

Ê

234

ê

43

+

75

K

107

k

139

171

«

203

Ë

235

ë

44

,

76

L

108

l

140

Œ

172

¬

204

Ì

236

ì

45

-

77

M

109

m

141



173

205

Í

237

í

46

,

78

N

110

n

142

Ž

174

®

206

Î

238

î

47

/

79

O

111

o

143



175

¯

207

Ï

239

ï

48

0

80

P

112

p

144



176

°

208

Ð

240

ð

49

1

81

Q

113

q

145

177

±

209

Ñ

241

ñ

50

2

82

R

114

r

146

178

²

210

Ò

242

ò

51

3

83

S

115

s

147

179

³

211

Ó

243

ó

52

4

84

T

116

t

148

180

´

212

Ô

244

ô

53

5

85

U

117

u

149

181

µ

213

Õ

245

õ

54

6

86

V

118

v

150

182

214

Ö

246

ö

55

7

87

W

119

w

151

183

·

215

×

247

÷

56

8

88

X

120

x

152

˜

184

¸

216

Ø

248

ø

57

9

89

Y

121

y

153

185

¹

217

Ù

249

ù

58

:

90

Z

122

z

154

š

186

º

218

Ú

250

ú

59

;

91

[

123

{

155

187

»

219

Û

251

û

60

<

92

124

|

156

œ

188

¼

220

Ü

252

ü

61

=

93

]

125

}

157



189

½

221

Ý

253

ý

62

>

94

^

126

~

158

ž

190

¾

222

Þ

254

þ

63

?

95

_

127159

Ÿ

191

¿

223

ß

255

ÿ