Laedri Kimdir, Ne Demektir

10.06.2017
• Nedir


Günümüzde bir pop şarkıcısı Laedri' yi mahlas olarak kullanmaktadır.

Lâedrî veya Lâ Edrî şeklinde bir çok özlü sözün sonunda da görürüz. İlk baktığımızda bunu eski zamanlarda yaşamış bir kişi gibi algılsak da işin aslı öyle değildir.

La Edri arapçada "la" olumsuz eki ile birlikte kullanılır ve " bilinmeyen " manasına gelir.

Edebi yapıtlarda gördüğümüzden aslında " Anonim " kelimesinin Arapça ifadesidir.

Özellikle Arap edebiyatında şairi veya yazarı bilinmeyen edebi eserlerin sonuna "LaEdri" ifadesi yazılır.

Bilinmezliğin dışında bazen şairler ve yazar edebiyata yeni başladıklarında eserlerinin sonuna kendileride Lâ Edrî yazmış oldukları vakidir.

Örnek :

Hak tecelli eyleyince her işi âsân eder,
Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder.
Lâ Edri

İhtiyârımla aceb ben hiç olur muydum tabîb,
Ger bileydim âlemin bunca devâsız derdini
Lâ Edrî